'Hef reclamebelasting op'

donderdag 07 november 2013

Detailhandel Nederland is de reclamebelasting zat. Onder de naam reclamebelasting of precariobelasting kan de gemeente een belasting opleggen voor naamborden en lichtbakken die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De organisatie roept gemeenten op om deze belasting op te heffen.

Winkeliers hebben altijd een naambord aan de gevel hangen, waardoor zij feitelijk een extra belasting betalen voor het ‘winkelier-zijn’, vindt Detailhandel Nederland. Volgens de organisatie voor winkeliers spant de gemeente Hoorn de kroon met een tarief van 1765 euro voor een verlicht reclamebord van 6 vierkante meter. De totale opbrengsten van reclamebelasting zijn in de periode 2010 tot 2013 met 35 procent gestegen.

“Het zijn onevenredig zware en onterechte belastingen in een economisch lastige tijd. Detailhandel Nederland pleit ervoor dat winkeliers tot twee meter van de gevel van het pand uitstallingen of luifels mogen plaatsen zonder daarvoor belasting te moeten betalen. Uitstallingen, luifels en naamborden zijn onderdeel van een winkel. Er is geen enkele noodzaak om beperkte reclame of uitstallingen van winkeliers te reguleren via reclame- of precariobelasting," aldus voorzitter Jan Meerman.