Aantal faillissementen in detailhandel stijgt

maandag 10 juni 2013

Het aantal faillissementen in de detailhandel is de afgelopen maand gestegen naar 81. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die het CBS maandag bekend maakte. In mei 2012 gingen in totaal 69 bedrijven failliet.

In april van dit jaar gingen nog 73 winkelbedrijven op de fles. Dat was eveneens een stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen slechts 46 faillissementen werden uitgesproken. Over de eerste vijf maanden zijn nu in totaal 377 winkelbedrijven over de kop gegaan, 51 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Al met al hebben zich in de maand mei ‘uitzonderlijk veel’ faillissementen voorgedaan, volgens het CBS. In totaal werden 796 bedrijven en instellingen failliet verklaard, het grootste aantal sinds de eerste meting in 1981.

Vooral in de handel en de zakelijke dienstverlening werden er in mei veel meer faillissementen uitgesproken dan in april, toen het totaal aantal lag op 694 bedrijven en instellingen.

Het aantal uitgesproken faillissementen in een maand is afhankelijk van het aantal zittingsdagen van de rechtbank en kan daardoor sterk schommelen. Daarom wordt doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat kwam in mei uit op 733, tegen 721 in april. In maart bedroeg het driemaandsgemiddelde 734, het hoogste niveau sinds 1981.