COEN: 'Ondernemersvertrouwen groeit'

donderdag 21 november 2013

Positieve geluiden bij Nederlandse ondernemers over het vierde kwartaal. 'Ondernemers verwachten royale omzetgroei', 'Stemming rond de omzet en export valt eindelijk weer positief uit'. Dat staat te lezen in het rapport Conjunctuurenquête Nederland (COEN), het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw, dat vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart brengt.

De positieve stemming wordt ingegeven door 'afnemende minnen' enerzijds en verbetering van de export en werkgelegenheid anderzijds. Dat wil zeggen dat bij veel ondernemers de omzet in het derde kwartaal minder hard gekrompen is dan verwacht en dat de stijging van export en aantal vacatures meeviel.

Voor de laatste drie maanden van het jaar verwachten Nederlandse ondernemers voor het eerst sinds lange tijd weer een flinke toename van de omzet, dat geldt voor alle sectoren. Ondernemers in de vervoerssector en de detailhandel zijn het meest positief gestemd. Ook over de export is de stemming beter dan voorheen. Ondernemers zijn echter wel somber over hun personeelssterkte, daar wordt opnieuw krimp verwacht. De detailhandel is als de enige sector (gematigd) positief is over het investeringsklimaat in het vierde kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden is de winstgevendheid in alle sectoren minder slecht geworden.