Modint focust op verduurzaming en nieuwe businessmodellen

dinsdag 04 februari 2014

Modint gaat het komende jaar inzetten op thema's als verduurzaming, nieuwe financieringsvormen, innovatie en de vertaling ervan naar nieuwe businessmodellen. Modint blijft bedrijven oproepen het plan van aanpak Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector te onderschrijven. Volgens de brancheorganisatie voor ondernemingen in de mode- en textielindustrie, is voor veel bedrijven een strategische heroriëntatie noodzakelijk.

Volgens Modint levert het proces van steeds meer afprijzingen in de modebranche steeds minder rendement op. Dat model is niet veel langer houdbaar, denkt de organisatie. "Het gaat ook voorbij aan de echte uitdagingen waarvoor de branche staat: de veranderende vraag en rol van de consument, andere distributiepatronen als gevolg van de toegenomen digitalisering en sterke maatschappelijke druk met betrekking tot productieomstandigheden in sommige landen."

Binnen het creditmanagementbedrijf van Modint zijn de nieuwe marktomstandigheden en veranderende businessmodellen duidelijk voelbaar. Verticalisering, digitalisering en maatschappelijk verantwoord incasseren doet zijn intrede om de almaar stijgende kosten van juridische procedures te voorkomen. "Daarom gaan we ons in 2014 voorbereiden op een nieuwe IT-omgeving in een aangepaste organisatie, om daarmee ook andere markten te gaan bedienen," aldus Frans van der Hoorn, directeur credit & finance.