Nieuwe erkende RI&E Fashion en Sport gelanceerd

woensdag 13 november 2013

Met de nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor retailers in de mode-, sport- en schoenenbranche kunnen bedrijven tot wel 800 euro besparen. Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RIE namelijk niet meer te laten toetsen.

Alle bedrijven met medewerkers moeten volgens de Arbowet beschikken over een RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Blijkt bij een inspectie dat er geen RI&E is, dan riskeren ondernemers een boete. De RI&E is ontwikkeld door de sociale partners in de mode- en sportdetailhandel (CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en Inretail). Met de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak toon je als bedrijf aan dat je veilig werkt. De vernieuwde erkende branche RI&E bevat maximaal tachtig vragen en is eenvoudig, online in te vullen. Na het invullen verschijnt er een plan van aanpak met verbeteringen voor het bedrijf. Hiermee kunnen bedrijven direct aan de slag. De RI&E is te vinden op www.rie.nl / RI&E Instrumenten / M / Mode, Schoenen- en Sportdetailhandel.

Een zaak van iedereen!

De sociale partners adviseren ondernemers om de RI&E samen met medewerkers in te vullen. Op deze manier wordt veiligheid en gezondheid een zaak van het hele bedrijf. En meer bewustwording van de onderwerpen kan zelfs zorgen voor minder verzuim, dus minder werkdruk en minder kosten.

RI&E actueel houden

Het is verstandig om het plan van aanpak jaarlijks te bekijken. Eventuele aanpassingen van het plan vinden bijvoorbeeld plaats bij klachten van medewerkers, uitbreiding van het pand, verbouwing of verandering van bedrijfsactiviteiten.

Handige website: Arbo in de mode

Om het werkgevers en medewerkers in de mode- en sportdetailhandel gemakkelijk te maken is alle informatie rondom arbo, veiligheid en gezondheid te vinden op de website www.arboindemode.nl. Deze website bevat tips, filmpjes en handige links en documenten. De website is ontwikkeld door Branche Bureau Mode en gefinancierd door het Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel.