Winkelcentra minder goed bezocht

dinsdag 03 december 2013

Het aantal passanten in Nederlandse winkelcentra is dit jaar licht gedaald ten opzichte van 2012. Locatus, een onafhankelijk bureau op het gebied van winkelinformatie in de Benelux, telde passanten in 33 winkelgebieden. Op jaarbasis is een daling in passanten van iets meer dan 2 procent te zien.

In het voorjaar van 2013 werd nog een daling van 10 procent geconstateerd ten opzichte van tellingen in het voorgaande jaar. Volgens Locatus was dat echter een incident, veroorzaakt door het slechte voorjaarsweer. Het bedrijf concludeert dat de algemene, langjarige tendens van licht teruglopende bezoekersaantallen wel doorzet.

De komst van Primark heeft goed uitgepakt voor Almere. Het bezoekersaantal is in 2013 met 14 procent toegenomen. Overigens blijkt in de andere plaatsen met een Primark, dat de bezoekersaantallen op de langere termijn weer iets gaan teruglopen ten opzichte van de piek kort na opening. In Zaandam is het bezoekersaantal dit jaar teruglopen. Het totaal aantal bezoekers in Zaandam ligt nog wel ruim boven het aantal dat geteld werd voor de opening van de Ierse budgetketen.