Gemeenten: weinig kennis over 'nieuwe' detailhandel

maandag 23 september 2013

Volgens Inretail weten veel Nederlandse gemeenten niet precies wat er in de detailhandel gaande is. Daarom biedt de brancheorganisatie nu aan ruim honderd gemeenten haar expertise aan.

“Veel gemeenten hebben te weinig kennis over wat er in de detailhandel gaande is. Daardoor kunnen ze geen detailhandelsbeleid maken dat de ontwikkelingen in goede banen leidt en bij toekomstige consumentenwensen past”, aldus Paul te Grotenhuis van Inretail. “Ook leggen gemeenten weinig verbanden tussen thema’s als leefbaarheid, verloedering en leegstand, terwijl dit juist alles met elkaar te maken heeft.”

Visie op de lokale detailhandel

Om gemeenten de kans te geven om het detailhandelbeleid en het beleid rond aanpalende thema’s wel in goede banen te leiden, heeft Inretail alle gemeenten benaderd die te maken hebben met bevolkingskrimp.

Afgelopen mei stond bevolkingskrimp en de gevolgen daarvan centraal in een congres dat onder auspiciën van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken werd georganiseerd. Belangrijke conclusie was dat met bevolkingskrimp gepaarde problemen per regio verschillen. Een standaard ‘aanvliegroute’ bestaat dus niet. Een andere belangrijke conclusie was dat winkels cruciaal zijn voor de economische levenskracht van een plaats. Te Grotenhuis: “Des te meer reden voor Inretail om alle betrokken gemeenten te benaderen en onze kennis over ontwikkelingen in de detailhandel aan te bieden. Onze ervaring in eerdere projecten elders wordt zo benut om ook deze gemeenten te helpen.”

In tientallen plaatsen in Nederland is Inretail inmiddels gevraagd mee te denken met winkeliers- en ondernemersverenigingen, gemeentebesturen en andere partijen over de visie op de lokale detailhandel. Dat moet leiden tot concrete maatregelen die nodig zijn om het winkelaanbod op peil te houden en te verstevigen. In gebieden die kampen met bevolkingskrimp is dat een extra uitdaging.

Inretail is de brancheorganisatie voor ondernemers in de mode-, schoenen-, sport- en woonbranche en vertegenwoordigt bijna 17.000 winkels in ons land. Inretail werkt aan een nationaal plan dat overheden inzicht geeft in de ontwikkelingen in de detailhandel. Centraal staat het doel om met passend beleid positieve impulsen te creëren voor de detailhandel. De actie om alle krimpgemeenten in Nederland te benaderen is een onderdeel van dit plan.

Op de foto: Een artist impression van het Stadskwartier, het nieuwe woon- en winkelhart in Nieuwegein.