Inretail start financieringsfonds; Meerman fel over 'banken'

woensdag 26 maart 2014

In mei wordt een nieuw financieringsfonds voor MKB-ondernemers gelanceerd. Dit fonds van brancheorganisatie Inretail zal met hulp van een aantal pensioenfondsen worden opgezet en is bedoeld om ondernemers leningen te verstekken zodat zij daarvoor niet bij een bank hoeven aankloppen. Dat schrijft Inretail voorman Jan Meerman in zijn wekelijkse column op de website van de brancheorganisatie.

Meerman is boos. Hij schrijft dat 'banken' en met name medewerkers van de afdeling bijzonder beheer 'ondernemers ongestraft kapot maken'. 'In pakken vermomde bloedhonden', noemt hij ze in de column.

Meerman: 'Afgelopen week sprak ik twee winkeliers wier financiering bij de bank van de ene op de andere dag is stopgezet. Deze ondernemers hebben 130 mensen in dienst en ze betaalden jarenlang hun verplichtingen netjes terug. Ook in het hart van de crisis.' Volgens de voorzitter begrijpen 'banken', hij noemt geen namen in het stuk, niets van ondernemen en hebben zij geen respect voor ondernemers. Verderop schrijft hij: 'Als het even moeilijk wordt laten jullie ondernemers na een jarenlange relatie vallen als een baksteen. Rücksichtsloos.'

Volgens Michiel Werkman is het ondenkbaar dat een krediet 'van de ene op de andere dag' is stopgezet. De voormalig zakelijk bankier is auteur van het boek 'Rotbanken, ook de financiers van uw toekomst' dat deze week verschijnt. In een reactie op de column van Meerman schrijft hij: 'Het kán niet anders dan dat hier een voorgeschiedenis aan verbonden is, die tot een vertrouwensbreuk heeft geleid. Zo niet, dan maakt een rechter daar korte metten mee.' Werkman pleit voor zelfredzaamheid en overleg. Volgens de oud-bankier kun je als ondernemer eigenlijk niet om banken heen, 'vroeg of laat heb je ze nodig, want van de ongeveer 100 miljard aan MKB-financieringen wordt maar zo'n 60 miljoen via alternatieven zoals crowdfunding geleend.' Dergelijke alternatieve financieringsmethoden sluiten volgens hem meestal echter niet goed aan op lopende kredieten.

Brancheorganisatie wil MKB-ers leningen verstrekken

Brancheorganisatie Inretail werkt al langer aan een 'eigen' fonds om kredieten te verleden aan MKB-ondernemers. Dat bleek onder meer toen in januari het NL Ondernemingsfonds werd gelanceerd door Euronext en Robeco. Dit fonds is in eerste instantie bedoeld voor bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen euro. In een later stadium kunnen ook kleinere bedrijven bij het NL Ondernemingsfonds terecht. In een reactie op de lancering zei Jan Meerman dat de 'echte MKB-er vergeten werd' en hij liet weten dat de brancheorganisatie een leningenfonds voor ondernemers met een kleine omzet zou gaan opzetten.

Inretail denkt eind april meer informatie over het nieuwe financieringsfonds bekend te kunnen maken. Woordvoerder Paul te Grotenhuis verwacht dat het pensioenfonds een bedrag van 'tientallen miljoenen' heeft toezegt. Bij de kredietverstrekking zal volgens hem door dit nieuwe fonds niet alleen naar de 'kale cijfers' gekeken zal worden, maar naar 'het verhaal achter de onderneming en de ondernemer'. Te Grotenhuis: "Fashion staat bij traditionele banken vaak in het rode hokje, terwijl ook hier segmenten zijn die net wat minder last hebben van de economische situatie. Of denk aan familiebedrijven, die kunnen vaak veel flexibeler opereren dan andere ondernemingen."

Sponsored message:
Koop het boek ‘ROTBANKEN’ van auteur Michiel Werkman op www.rotbanken.nl