Brussel wil textielblokkade opheffen

De Europese Commissie wil de T-shirts, truien en broeken die uit China afkomstig zijn alsnog toelaten tot de EU. Dat heeft eurocommissaris Mandelson (Handel) gezegd.

Vorige maand werd de Europese markt vrij onverwacht gesloten voor een groot aantal textielproducten, toen China boven de met Brussel afgesproken quota uit kwam. Veel winkeliers kregen vervolgens hun bestellingen niet binnen. Mandelson – die de gedupeerde winkeliers oorspronkelijk zelf de schuld gaf van de ontstane crisis - wil de lidstaten er nu van overtuigen de goederen alsnog toe te laten.

Vanaf 2008 is de textielhandel volledig vrij. (Bron: De Telegraaf)

29 augustus 2005

 

Importblokkade blijft aandacht vragen

Nederlandse importeurs zijn de enigen binnen de Europese Unie die de kwestie van de importblokkade op producten uit China voor de rechter brengen. De actie van de Nederlandse kledingimporteurs krijgt geen vervolg op Europees niveau. Dat bleek na overleg van de Europese brancheorganisaties in Brussel eerder deze week. Men streeft naar een “politieke oplossing” voor het probleem “in samenwerking met de Commissie en de lidstaten”.

Eurocommissaris Peter Mandelson (Handel) heeft toegegeven dat de invoering van importstops voor textiel uit China niet vlekkeloos is verlopen, en dat er een “oplossing” nodig is. Hij blijft echter wel achter zijn besluit staan om de Chinese textielimport – een gevolg van de afschaffing van de textielquota begin dit jaar – tijdelijk aan banden te leggen. De Europese detailhandel zegt dat collecties die nu de EU niet in mogen al eind 2004 en begin 2005 zijn besteld. Eerder deze maand veroordeelde Mandelson textielimporteurs omdat die volgens hem extra orders zouden hebben geplaatst.

Ambtenaren uit de EU-lidstaten hebben woensdag overleg gevoerd met de Europese Commissie over de crisis. Aansluitend is een delegatie uit Brussel naar Peking gereisd voor overleg over een mogelijke aanpassing van het quotasysteem. Eurocommerce, het lobbyorgaan bij de Europese Unie van de detail-, groot- en internationale handel, zegt op geen bezwaar te hebben tegen quota, maar wil dat het bedrijfsleven minimaal negen maanden van tevoren op de hoogte wordt gesteld. (Bronnen: NRC Handelsblad, Telegraaf)

25 augustus 2005

 

Ook VS problemen met textielimport

Vertegenwoordigers uit China en de VS komen vandaag in San Francisco bijeen om een oplossing te vinden voor de textielruzie die tussen beide landen is ontstaan. Het conflict draait om de grote hoeveelheid Chinees textiel die sinds 1 januari de Amerikaanse markt overstroomt. Daarvoor golden ook hier de bekende handelsquota die de interne productie beschermden. De Amerikaanse overheid vreest dat kledingproducenten failliet zullen gaan, omdat de Chinese textiel extreem veel goedkoper is.

Beide partijen verwachten tot een oplossing te kunnen komen. “We verwachten veel van de onderhandelingen maar of we meteen tot een definitieve overeenstemming komen valt nog te bezien”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse handelscommissie in de Telegraaf. In dezelfde krant zegt Cao Xinyu van de kamer van koophandel dat de Chinese textielbedrijven “met smart” wachten op een akkoord met de VS. “De productieplanning voor volgend jaar hangt hier sterk van af.”

De import van Chinees textiel naar de VS is in de eerste helft van dit jaar met 58 procent gestegen naar een waarde van $12,4 miljard. De Amerikaanse textielindustrie hoopt nu op een verregaande beperking van de import uit China. Gevreesd wordt echter dat men akkoord zal gaan met een beperking van de importgroei onder de huidige restricties. Deze kwamen beide partijen al overeen voordat China in 2001 bij de Wereldhandelsorganisatie kwam. In deze restricties is bepaald dat de VS t/m 2008 de import van textiel mag inperken als de groei groter is dan 7,5 procent. Amerikaanse textielfabrikanten willen nu dat deze groeiquota's worden verlaagd. Importeurs en de detailhandel streven echter naar een importbeperking die pas ingaat wanneer het groeipercentage de 20 procent of meer overschrijdt. (Bron: De Telegraaf)

17 augustus 2005

 

 

China boos over EU onderzoek naar schoenenimport

China komt in opstand tegen het onderzoek dat de EU wil gaan uitvoeren naar de schoenenexport van het land. Volgens de woordvoerder van het ministerie van handel Chong Quan is er geen enkele wettige grond waarop de EU het anti-dumping onderzoek mag uitvoeren.

China beschuldigt Brussel ervan de handelscijfers te manipuleren en daarmee spanningen tussen China en de EU te veroorzaken. Eerder wees China de EU op fouten in de berekening van statistieken. Uit de cijfers bleek een toename van het importvolume met 700 procent. De prijs van zes soorten leer daalde volgens de cijfers met 28 procent.

Vorige week kondigde EU handelsvoorzitter Peter Mandelson een anti-dumping onderzoek aan naar de invoer van Chinees schoeisel. Wanneer de EU kan bewijzen dat de statistieken juist zijn, is China gedwongen een geldstraf te betalen.

27 juni 2005


Weer dubbele controle bij handel China-EU

Als gevolg van de nieuwe afspraken tussen China en de Eu treedt de oude procedure van de dubbele controle weer in werking. Het besluit komt voort uit de gewijzigde invoerbepalingen die de EU heeft opgesteld. De dubbele controle houdt in dat Chinese producenten bij handel met massahoeveelheden over een exportlicentie moeten beschikken en dat er voor invoer in Europa een importvergunning moet zijn.

Op 20 juli aanstaande zal China nieuwe exportquota op textiel invoeren. Het land geeft daarmee uitvoering aan een overeenkomst die het eerder deze maand met de Europese Unie sloot. Nu nog krijgen Chinese kledingproducenten door het ministerie van Handel in Peking een quotum toebedeeld op basis van wat ze de afgelopen twaalf maanden hebben uitgevoerd.

Verwacht wordt dat voor een tiental productgroepen ook met de nieuwe quota een massahoeveelheid zal worden toegestaan. Na de trapsgewijze groeibeperkingen die Europa eerder oplegde aan de Chinese export, mochten van t-shirts bijvoorbeeld nog steeds 150 miljoen stuks en van broeken nog 104 miljoen ingevoerd worden. Dat zijn veelvouden van de hoeveelheden die in 2004 werden geïmporteerd.

Beide continenten zullen bij de herinvoer van de dubbele controle wel te maken krijgen met administratieve kosten. Europese ondernemers klagen al over problemen in China, waar momenteel een gebrek aan vergunningen is. Sinds het land de exportquota heeft afgeschaft, zijn er geen licenties meer gemaakt.

21 juni 2005

 

Herinvoering quota China

China gaat opnieuw een quotasysteem invoeren voor de export van kleding. Het land zou zich erbij hebben neergelegd dat het op korte termijn toch geen toegang krijgt tot de belangrijkste buitenlandse markten. Het nieuwe quotasysteem is het resultaat van het akkoord dat de EU en China vorige week hebben bereikt. Het systeem bepaalt hoeveel textiel en kleding individuele Chinese producenten mogen exporteren. Dit systeem zal ook van toepassing worden voor de export naar de Verenigde Staten, mocht Peking eenzelfde akkoord met Washington bereiken als met de EU.

16 juni 2005

 

Textielakkoord EU en China

De Europese Unie en China hebben een akkoord bereikt om de groeiende stroom goedkope textielproducten naar de EU in te perken. Het akkoord is het resultaat van een dag van onderhandelingen tussen de Europees Commissaris van Handel, Peter Mandelson en de Chinese minister van Handel, Bo Xilai. Hiermee is een handelsoorlog voorkomen. Het akkoord heeft een looptijd van drie jaar, totdat in 2008 de textielhandel volledig is geliberaliseerd. De overeenkomst werd gesloten vlak voor het ultimatum dat de EU had ingesteld afliep. Men dreigde met importsancties tegen China als dat land niet vrijwillig de export naar de EU aan banden legde.

"De overeenkomst is eerlijk tegenover China en biedt de Europese textielfabrikanten en die in ontwikkelingslanden de door hen zo gewenste adempauze", aldus Mandelson. De bilaterale overeenkomst betreft 10 textielsoorten waaronder T-shirts. De afspraken moeten nog wel worden goedgekeurd door alle lidstaten van de EU. De import van goedkope textielproducten waaronder T-shirts, pullovers, herenpantalons en sokken is fors gestegen omdat een dertig jaar oude handelsovereenkomst begin dit jaar afliep. Daarin hadden landen afspraken gemaakt over de hoeveelheden van de import of export.

China heeft toegezegd zich nu te beperken tot een jaarlijkse groei van zijn textieluitvoer met 10 procent. Dat is iets meer dan de 7,5 procent tot uiterlijk 2008 waartoe China zich bij zijn toetreding in 2001 tot de WTO had verplicht.

Ook de Verenigde Staten worden geconfronteerd met een fors hogere textielimport uit China. Onderhandelingen tussen Bo en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger en de minister van Handel aldaar mislukten echter onlangs. Bo prees de opstelling van de EU. "Anders dan sommige andere landen, onderneemt de EU geen unilaterale acties", zei hij, maar "streeft ernaar het probleem op een vriendelijke manier op te lossen." (Bronnen: DFT.nl, NRC, ANP)

12 juni 2005

 

Verzet schoensector tegen China

Niet alleen de Europese textielsector verzet zich tegen de stijgende import van producten uit China, ook fabrikanten van schoenen willen dat de EU de toestroom van goederen uit het land beperkt. Italiaanse, Spaanse en Portugese brancheorganisaties zullen volgende week restricties eisen op de import van leren schoenen uit China. Dat heeft de Italiaanse schoenenbrancheorganisatie gemeld. De Italianen worden daarbij gesteund door fabrikanten uit Frankrijk, Griekenland en Polen.

In de Telegraaf zegt de directeur van de brancheorganisatie: "We gaan aandringen op maatregelen voor leren schoenen. China verkoopt zijn schoenen onder de marktwaarde." De organisatie is verder van mening dat Chinese producenten een oneerlijke markt creëren door de rechten van werknemers te verwaarlozen.

Uit dit initiatief blijkt maar weer hoeveel moeite Europese textiel- en schoenindustrieën hebben met de gegroeide concurrentie uit China. Het verzoek om importbeperkingen zal echter vermoedelijk op bezwaren stuiten van grotere winkelketens en Noord-Europese landen die minder last hebben van de Chinese concurrentie.

Sinds de importbeperkingen op 1 januari jl. zijn opgeheven is de import van leer en textiel enorm toegenomen. In Italië steeg de import van Chinese schoenen in de eerste veertig dagen van het jaar met 600 procent; bij leren schoenen was dat 140 procent. In de VS lijkt de schoenindustrie nagenoeg verdwenen te zijn door de import uit lagelonenlanden. Slechts 1,6 procent van de schoenen wordt nog in eigen land geproduceerd; 82 procent komt uit China. (Bron: De Telegraaf)

7 juni 2005

 

Handelsbetrekkingen nog in impasse

De spanning tussen China, Europa en de Verenigde Staten loopt verder op. Geen van de landen is bereid concessies te doen met betrekking tot de onderlinge handelsproblematiek. President Bush liet weten dat China zich moet voorbereiden op toenemende druk van de VS om de controle over de wereldwijde handelsbetrekkingen weer op te voeren. De Chinese export en financiële markt breiden zich in snel tempo uit.

Bush benadrukt dat China gezien moet worden als een nieuwe economische uitdaging. De VS zien de zich uitbreidende en complexer wordende handel van China als een kans om te bewijzen dat ze een eerlijke handelspartner zijn.

De VS willen China dwingen om de waarde van zijn munteenheid te verhogen en de staatssubsidies op export te verlagen. Carlos Guttierrez, handelssecretaris van de VS, zal deze week een officieel bezoek afleggen aan China om te onderhandelen over maatregelen. De Chinese regering schaft per 1 juni de exportheffing op 81 producten af, ondanks de belofte aan de VS en Europa om de tarieven te verhogen.

1 juni 2005

 

China schaft exportheffing af

China heeft de exportheffing op 78 verschillende textielproducten afgeschaft. Hierbij zullen de geplande heffingen op 74 categorieen van textielproducten ook worden gestaakt. Dit liet het ministerie van Financien eerder vandaag weten.

Het gaat hier om producten als T-shirts, katoenen dames- en herenbroeken, ondergoed en zijden overhemden. China had eerder deze maand beloofd de heffing te verhogen om de EU en de VS gerust te stellen.

China beweert nu dat de EU geen bewijzen heeft voor de klacht dat Europa enorm lijdt onder de overspoeling van goedkope export uit China. Een woordvoerster voor eurocommissaris Mandelson reageerde als volgt op deze bewering: "We hebben ons verzoek onderbouwd met gegevens waaruit duidelijk blijkt dat er een enorme toevloed uit China is en dat de textielindustrie in Europa onherstelbaar beschadigd kan worden."

30 mei 2005

 

Chinezen geven meer uit in buitenland

Chinezen besteden tegenwoordig meer in het buitenland dan Japanners. Zij geven gemiddeld $987 per persoon per reis uit aan merkkleding, cosmetica en overige producten wanneer zij in het buitenland zijn, schrijft de China Daily.

Dankzij betere inkomsten en minder zware overheidsrestricties konden 29 miljoen Chinezen in 2004 naar het buitenland afreizen, 43 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit bleek uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ACNielsen en de Tax Free World Association. Chinezen bleken zuiniger dan Japanners wat het boeken van hun reis betreft maar gaven meer uit in de winkels. Dertig procent van hun totale uitgave werd in winkels besteed.

Hoewel deze cijfers goed nieuws betekenen voor buitenlandse detaillisten, vertegenwoordigen zij niet de 1.3 miljard Chinezen als bevolking. Ongeveer 800 miljoen Chinezen wonen nog op het platte land waar jaarlijkse inkomsten niet hoger zijn dan een paar honderd dollar per jaar en reizen naar het buitenland ongehoord zijn.

Van het deel van de Chinese bevolking dat wel reisde was 69 procent vrouw en 36 procent was nog in de twintig. Dit zijn de groepen die de meest liquide inkomsten en extravagante bestedingspatronen hebben.

Het meest werd uitgegeven in Europese landen die tot officiële toeristenbestemmingen waren uitgeroepen. De Chinezen besteedden daar een gemiddeld bedrag van $1,781 per persoon per reis. De top drie aankopen waren mode, cosmetica en snoepgoed. Daarentegen gaven Europeanen meer uit aan alcohol, parfum en tabak. Volgens de experts geven Chinezen minder uit aan hotelkamers en aan eten.

26 mei 2005

 

Impasse textielkwestie China

EU Handelscommissaris Peter Mandelson en China's textielonderhandelaar Gao Hucheng konden geen oplossing vinden voor de crisis in de textielsector. Het tweetal kwam bijeen in Brussel om de situatie te bespreken. De EU en de VS proberen al enige tijd een oplossing te vinden voor de toegenomen export van Chinese textiel.

Mandelson zei dat Gao Hucheng zijn bezoek aan Brussel zou verlengen om de discussie op woensdag voort te kunnen zetten. De Commissie eist een officieel gesprek over de export van T-shirts en vlasgaren.

Om de situatie te sussen heeft China beloofd de exportbelasting op 74 categorieën van textielproducten te verhogen maar experts geloven niet dat dit veel zal uitmaken. De Europese textielindustrie heeft de Commissie aangedrongen onmiddellijke actie te ondernemen om de import aan banden te leggen. De grootste druk werd door Frankrijk uitgeoefend.

25 mei 2005

 

China weigert export te beperken

China zal de export van textiel naar de Verenigde Staten en de Europese Unie niet aan banden leggen. Dit heeft de Chinese minister van Handel, Bo Xilai, vandaag gezegd.

Zijn reactie komt een dag nadat de VS op nog vier categorieën kledingstukken uit China beperkingen had gelegd. Ook Euratex heeft deze week met Europese Commissie Voorzitter Barroso ontmoet om beperkingen op de toenemende Chinese export te bespreken.

19 mei 2005

 

China: een bedreiging of een kans voor de westerse mode- en textielindustrie?

Sinds er begin dit jaar een einde is gekomen aan de exportquota's voor textiel en kleding zijn ontwikkelingslanden in de gelegenheid gesteld competitief mee te dingen in deze miljarden industrie. Met name China zal met haar goedkope productie en lage arbeidskosten een plaats als wereldmacht kunnen veroveren en een aantal landen nemen voorzorgsmaatregelen om zich hiertegen te beschermen. De toenemende welvaart in China blijkt ook uit de enorme koopdrang van de Chinese bevolking. Men heeft meer geld en geeft het graag uit aan luxe westerse merken, hetgeen voor ons zeer gunstig is. Aan de ene kant lijkt China een bedreiging te zijn voor het westen, aan de andere kant een zegen. Wat is waarheid?

Schrik in het westen
Op 1 januari 2005 liep de ATC (Agreement for Textiles and Clothing), na tien jaar onderhandelen, af. Daarmee is de wereldhandel vrijgekomen, met alle gevolgen van dien. Het productievolume is in de eerste maand van dit jaar enorm toegenomen en diverse landen vrezen het ergste.

Landen als de VS en Turkije hebben het heft in eigen handen genomen. Zij hebben, als enige twee lidstaten, een beroep gedaan op de speciale beschermingsmaatregelen die ten tijde van China's toetreding tot de Wereldorganisatie WTO zijn afgesproken. Ook Italië maakt zich ernstige zorgen en heeft een anti-dumpingsmaatregel voor China aangevraagd om oneerlijke exportpraktijken tegen te gaan. De grootste Europese brancheorganisatie voor kleding en textiel, de EATO, heeft zojuist de EU en 25 afzonderlijke lidstaten opgeroepen beschermingsmaatregelen te treffen voor 12 producten. De EU heeft te kennen gegeven eigen gegevens nog te willen verzamelen voordat het een besluit neemt. Maar hieruit mag duidelijk zijn dat men zich opgejaagd voelt door de opkomst van het Verre Oosten, met name China. En misschien niet geheel ten onrechte.

De cijfers die de Chinese Kamer van Koophandel heeft gepubliceerd zijn dan ook zorgwekkend met heftige reacties tot gevolg. De export van kleding en textiel naar de EU is in januari, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, met 46,8 procent gestegen naar bijna $1,5 miljard, waarvan $1,1 miljard voor kleding en $430 miljoen voor textiel. De exportcijfers naar de VS zijn nog opvallender. De export van kleding is met 80,2 procent omhoog geschoten naar $989 miljoen, terwijl de textielexport met 43,4 procent is toegenomen naar $540 miljoen. Vooral de export van damesblouses en T-shirts rijst de pan uit. Het exportvolume van damesblouses verdrievoudigde terwijl de prijzen juist met 41 procent daalden. Reden genoeg om maatregelen te treffen, zo vinden velen.

Hoe het allemaal begon
De decennia oude overeenkomst van landen aangesloten bij de WTO (World Trade Organisation) beperkte de handel van textiel en kleding tussen de lidstaten. De eerste maatregelen werden in 1962 getroffen, toen de VS en Europa in de GATT - de voorloper van de WTO - Azië importbeperkingen van katoenproducten oplegden.

In 1974 volgde een uitbreiding van deze maatregel waarbij wol en synthetische vezels ook in het akkoord werden opgenomen. Dit nieuwe akkoord, het multivezelakkoord, hield twintig jaar stand en werd vier keer vernieuwd. Volgens de overeenkomst werd de export van kleding naar het westen aan plafonds verbonden, die elk jaar met 6 procent werd verhoogd.

Men besloot in 1994, in de Uruguay Ronde, dat alle handelsbeperkingen voor textiel gedurende de volgende tien jaar gefaseerd zouden worden afgeschaft. De laatste dag van die periode zou 1 januari 2005 zijn, wanneer de resterende 49 procent van het totale volume aan textielimporten zou worden vrijgegeven.

Het proces verliep in de eerste instantie rustig maar toen China in 2001 lid werd van de WTO werd het westen ineens overspoeld door goedkope producten uit China. In 2002 steeg het totale importvolume waar geen belemmering meer voor gold van 33 naar 51 procent.

We moeten rustig blijven
De eerste reactie op deze situatie is schrik, dat is wel duidelijk. Het westen wil zich beschermen tegen de goedkope producten en lage loonkosten in Azië en probeert de zaak weer dicht te gooien en nieuwe, protectionistische maatregelen in te voeren. Volgens Pieter Remstedt, eigenaar van Texport Childrenswear, een kinderkledingbedrijf dat kantoren in Shanghai, Hong Kong en Bangladesh heeft, is dit onverstandig. "Het opheffen van de quota's is juist positief voor de wereldhandel," zegt hij. "De cijfers zullen afzwakken. We moeten wachten op de resultaten van maart en april. En na een jaar kunnen we pas echt oordelen. De markt moet zich eerst stabiliseren."

Remstedt is van mening dat het afschaffen van de quota's het beste scenario is voor alle partijen. "Het quota systeem was een slecht systeem. De Chinezen hebben er altijd zelf aan verdiend," zegt hij. Hoe dit werkte? Exporteurs die hun quota's voor een bepaald product niet haalden konden het onderling verkopen. Het resultaat was dat het geld weer in Chinese zakken terugvloeide. Uit de handelsbeperkingen ontstond als het ware een hele nieuwe handel.

Wat wij ook niet mogen vergeten is dat er een zekere problematiek verbonden is met China. Ten eerste is het erg ver weg, de taal en de cultuur verschillen enorm van de onze en het contact met de Chinezen kan niet van de ene op de andere dag worden gemaakt. Remstedt, die al jaren zaken doet met China en daar een kantoor heeft, weet hier alles van. "Als je als bedrijf in China zaken wilt doen moet je toch de markt daar kennen en een netwerk hebben. Niet iedereen zal die stap willen wagen en velen zullen kiezen voor productie dichter bij huis."

Onno van den Broek, voormalig directielid buitenland van de ING Bank en Emerging Markets deskundige, verwacht niet dat de lage productiekosten zo aantrekkelijk zullen blijven. "China wordt steeds welvarender. Kijk maar naar de hoeveelheid buitenlandse investeringen die daar worden gedaan. Naar verwachting zullen op middellange termijn de arbeidskosten, die een groot component zijn van de totale productiekosten in de textielindustrie, stijgen."

De president van de Chinese textiel en kledingorganisatie China National Textile and Apparel Council (CNTAC), de heer Du Yuzhou, vindt de plotselinge stijging van export vanuit China vanzelfsprekend. De deuren staan ineens wijd open en de Chinezen grijpen hun kans om mee te dingen in de wereldhandel. Hij is echter ook van mening dat dit maar tijdelijk is en waarschuwt China ervoor dat dit niet alleen een kansrijke tijd is, maar ook een periode van uitdagingen. Vóór 2008 zal de Chinese textielindustrie te kampen hebben met protectionistische maatregelen en anti-dumping regels. Volgens hem moet China ook niet blindelings de huidige productieschaal voortzetten, omdat hij vreest voor overproductie. Du Yuzhou vindt dat China de technologische aspecten van de productie moet ontwikkelen om zodoende een hoogwaardig product te kunnen neerzetten, vooral gezien de competitie vanuit het westen. Deze bedrijven hebben de gevorderde technologie, het kapitaal en de gevestigde merknamen waarmee zij de markt zullen domineren. China heeft dus nog heel wat in te halen, volgens Du Yuzhou.

Westerse kansen in China
Steeds meer westerse bedrijven vestigen zich in China. Time Magazine bracht een voorjaars supplement uit dat geheel gewijd was aan de Aziatische luxemarkt en het nieuws staat bol van de successen die de grote namen in Azië genieten.

"In de jaren vijftig tot ongeveer 1975 kregen wij de Japanse golf over ons heen. Nu is de beurt aan de Chinezen, die graag op de materiële ladder willen stijgen," zegt Remstedt. De Chinezen reizen tegenwoordig veel meer, waardoor ze steeds vaker in aanraking komen met westerse luxe en de smaak te pakken krijgen. Hij verwacht dat de Chinezen binnenkort naar Europa zullen komen om hier hun succes te beproeven. Een rapport van de Amerikaanse bank Goldman Sachs suggereert dat China inderdaad het nieuwe Japan zal worden. Japanse consumenten vertegenwoordigen momenteel ongeveer 41 procent van de wereldwijde verkoop van luxe goederen. De Chinezen, inclusief de Hong Kong Chinezen, vertegenwoordigen inmiddels al 12 procent van het totaal, waarvan het merendeel in het buitenland wordt gekocht. Goldman Sachs analist Jacques-Franck Dossin voorspelt dat de Chinezen in 2008 20 procent van de markt zullen hebben en "in 2015 zullen zij net zo belangrijk worden als de Japanners."

Grote merken, waaronder Armani, Prada, Hugo Boss en Chanel openen daarom tegenwoordig hun deuren in China. Vroeger waren de Chinese consumenten vooral gefortuneerde zakenmannen en afgevaardigden van de overheid. Daarom deed Hugo Boss het daar zo goed. Maar, dankzij de economische ontwikkeling en de toename van rijkdom per gezin, gaan vrouwen nu ook steeds meer kopen. Het meest opvallend is dat deze modehuizen zich nu ook in de provincies gaan vestigen. Louis Vuitton opende onlangs een winkel in Qingdao, een badplaats bekend om de export van zijn Tsingtao bier. De volgende stap voor het Franse merk is de opening van een winkel in de plaats Harbin, gelegen in het verre noorden van het land. Dat Louis Vuitton het lef heeft om in afgelegen plaatsen, ver de van de bruisende metropolissen Shanghai en Beijing, winkels te openen duidt op de overtuiging van het bedrijf dat er winst valt te behalen. De chef mode van de Chinese Marie Claire vindt dat Louis Vuitton groot gelijk heeft. "Ik denk dat dit nog maar het begin is," zegt zij, duidend op het grote potentieel van de Chinese markt.

Het loopt vanzelfsprekend nog niet allemaal op rolletjes, maar hier wordt door Yves Carcelle, president van Louis Vuitton wereldwijd, laconiek over gedaan. "Je moet je op kleine probleempjes voorbereiden." In feite staat China nog in de kinderschoenen. Carcelle denkt het land over tien jaar pas zijn ontwikkeling zal hebben doorgemaakt, maar hij is ervan overtuigd dat de eerste stappen in de ontwikkeling van de Chinese economie niet terug te draaien zijn.

Merken die zich in China willen vestigen worden vaak verwezen naar Lawrence Lam, general manager van Chinese detailhandel bij Imaginex, een bedrijf dat 200 winkels voor hoogsegments merken opereert. Hij adviseert bedrijven om hun westerse marketingtechnieken buiten beschouwing te laten als zij China binnenkomen. De bevolkingsstatistieken werken in China heel anders. 1 procent van 1.3 miljard mensen betekent niet automatisch 13 miljoen consumenten van luxe goederen. De cijfers liggen veel lager en daarbij waarschuwt hij dat het de meeste merken vijf jaar kost om door te breken en winstgevend te worden. Lam raadt de westerse bedrijven aan om zich in de kleinere, rijkere steden te vestigen.

Het mes snijdt aan twee kanten
Lange tijd heeft het westen juist profijt gehad van de goedkope productie uit China. Doordat China beschikte over de juiste grondstoffen en goedkope werkkrachten bleef de productie uit dat land ook toegankelijker dan die uit landen als India en Bangladesh. Zij moetsen de grondstoffen elders vandaan halen waardoor de kosten toenamen.

Nu het tijdperk van de vrije markt is aangebroken voelen veel landen, die aanvankelijk de bescherming van de quota's genoten, zich bedreigd door landen als China en India. De recente cijfers zijn zorgwekkend, maar enorme toename in export vanuit Azië is een logische reactie op de afschaffing van het quotasysteem. De deskundigen verwachten dat markt binnen afzienbare tijd zal stabiliseren en dat de vrije markt juist op diverse vlakken kansen biedt aan alle WTO landen.

De opheffing van de quota's heeft een cyclus in gang gezet. Door het hoge exportvolume en de investeringen door westerse bedrijven in China, zal het land spoedig welvarend genoeg zijn waardoor loonkosten omhoog gaan. Daardoor zal de productie op zijn beurt duurder worden. De situatie zal uiteindelijk stabiliseren. In de tussentijd heeft het westen de gelegenheid enigszins controle uit te oefenen op de import. En natuurlijk kunnen wij profiteren van een land waar de koopkracht blijft groeien.

Wendela van den Broek
Uit FashionUnited vakblad, april 2005

 

Pringle betreedt China's luxemarkt

Het Britse modehuis Pringle of Scotland gaat GBP 7 miljoen (EUR 10.2 miljoen) investeren in expansieplannen in de VK en China. Dankzij een opknapbeurt van de gebreide kledingdivisie beleeft het bedrijf een opleving. De eigenaar van het bedrijf, Kenneth Fang - baas van het in Hong Kong gevestigde moederbedrijf Fang Brothers Knitting Ltd - heeft al lang met Pringle de Chinese luxemarkt willen betreden.

Deze geldinjectie brengt het totale investeringsbedrag van Fang tot ruim GBP 20 miljoen. Fang kocht Pringle in 2000 van Dawson International voor een bedrag dat op GBP 6.1 miljoen wordt geschat. Vorig jaar overwogen de Chinezen het verlieslijdende bedrijf nog te verkopen.

Pringle wordt sinds enige tijd gedragen door grote trendsetters zoals Madonna, David Beckham en Robbie Williams. Deze ontwikkeling is te danken aan de merkontwikkelingstrategie van Kim Winser, aanvankelijk werkzaam bij Marks & Spencer. Zij kreeg van Fang de opdracht het merk een hedendaagse draai te geven en dat is haar goed gelukt.

De Fang Groep heeft wereldwijd ruim 350 winkels en een agressieve uitbreidings-strategie in China. Vooral de merken Episode en Jessica doen het daar erg goed. Met zijn uitgebreide ervaring in China, heeft Fang oog voor de groeiende middenklasse, de doelgroep bij uitstek van Pringle. Hij gelooft dat Pringle genoeg cachet heeft om het toenemende hoge segment met verfijnde smaak aan te trekken.

Naar verwachting zal Fang zijn plannen voor Pringle in China bekendmaken op de Cotton Trade Fair in Beijing op 19-21 augustus.

www.pringle-of-scotland.co.uk
11 mei 2005

 

Chinese rechter veroordeelt kopiëren

Drie Chinese kledingbedrijven moeten 770 duizend yen (78,26 duizend euro) betalen vanwege misbruik van het merk Montagut. Montagut is eigendom van het Franse Bonneterie Cevenole SARL.

De eigenaren van Bonneterie Garment (Shenzhen) Company, Yiwu Xinyipai Garment Company in de provincie Zhejiang en Li Zupeng, groothandelaar in Peking zijn veroordeeld door een rechtbank in de Chinese hoofdstad.

De rechter die de zaak behandelde, heeft verklaard dat het overduidelijk was dat betrokkenen het handelsmerk van Montagut opzettelijk hebben gekopieerd.

www.montagut.com
28 april 2005

 

Arbeidsverlies Frankrijk door Chinese import

Frankrijk verwacht dit jaar een verlies van bijna 20.000 banen door de vrije import van goedkoop Chinees textiel. Het hoofd van de Franse Unie van textielindustrie (UIT)heeft dit zondag verklaard bij een bijeenkomst van de Europese Unie.

Het effect van het opheffen van de importquota wordt nu zichtbaar. De strijd om de Franse marktafzet lijkt te worden gewonnen door het goedkopere Chinese kledingaanbod.

UIT-directeur Guillaume Sarkozy liet weten dat vorig jaar 10.000 banen verloren zijn gegaan in de textielsector en 7.000 in de kledingindustrie. "Wanneer geen actie wordt ondernomen om dit proces te stoppen, dan zullen dit jaar nog eens 15.000 tot 20.000 mensen hun baan verliezen," aldus Sarkozy.

Een broer van Sarkozy, Nicolas Sarkozy, is een prominent Frans politicus. Hij wil dat de Franse regering bij de Europese commissie op maatregelen aandringt die de Franse kledingproducenten beschermen.

Afgelopen zondag waren de EU-ministers van handel in Luxemburg bijeen om te praten over restricties aangaande de import van textiel en kleding vanuit China naar landen van de Europese Unie.

www.textile.fr
27 april 2005

 

Chinees taal van de toekomst

Katoen is het materiaal van de toekomst en de taal die iedereen zou moeten leren is Chinees. Dit zijn enkele stellingen die de revue passeerden tijdens het FashionUnited Event. Op maandag was de Amsterdamse RAI gevuld met professionals uit de modebranche. Bezoekers hebben tijdens het Event een congres met verschillende sprekers kunnen bezoeken en deel kunnen nemen aan diverse workshops en lezingen.

Eén van de workshops tijdens het ochtendprogramma werd geleid door Anne Marie Commandeur van het onlangs door haar opgerichte Stijlinstituut. Zij vertelde dat het ontstaan van trends is te bepalen door een mix van intuïtie, feiten en research. Trends kunnen een korte tijd zichtbaar zijn, maar zich ook over een langere periode manifesteren. Dan is sprake van een
megatrend. Commandeur voorziet een grote toekomst voor katoen, maar dan vooral in technisch verbeterde varianten. Ook de vraag naar hyper functionele artikelen (opvouwbare schoenen) en multi disciplinaire producten zoals communicatiemogelijkheden verwerkt in kleding. Door middel van een enquête onder bezoekers bleek dat vandaag de dag drie kwart van de mensen kwaliteit nog associëren met zwaar. Maar in de toekomst zal men kwaliteit eerder verwachten van lichte materialen. Een bril gemaakt van titanium zal dan niet alleen nog als innovatief worden beschouwd, maar aan het materiaal wordt eveneens een waarborg van kwaliteit gekoppeld.

Commandeur adviseerde het publiek hun kleinkinderen Chinees te laten leren. Als een consumentenmarkt nu nog onderschat wordt, dan is het de Aziatische. De opkomst als productielanden is al geruime tijd gaande, maar deze economische input mondt op den duur uit in en grote afname van goederen. Ook hier wordt een consumentengroep onderschat, meent Commandeur. Van topbrands wordt gedacht dat deze vooral worden gekocht door mensen met een dikke portemonnee. Maar in de praktijk blijkt dat vaker jongeren met een gering inkomen op alles bezuinigen om toch maar die schoenen van Prada te
kunnen kopen of dat tasje van Gucci. En deze jongeren zijn meestal van niet-Nederlandse afkomst.

"Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus" was de pakkende titel van de lezing van ACA en Management Centrum. De heren Stef Bos en Marc Seesing stelden dat het meer energie kost om een nieuwe klant binnen te krijgen dan een oude te behouden. Vandaar dat zij aanraadden goed te letten op bezoekers van de winkel. Wie komen er binnen en wie kopen er daadwerkelijk? Uit deze gegevens valt te achterhalen of de winkel wel goed is afgestemd op de doelgroep.
Om de juiste doelgroep binnen te krijgen, is het zaak om vooral geen optische drempels op te werpen, waarschuwde John Snijders. Snijders is partner van TessData Retail BV en in die hoedanigheid spreker voor het concept Triangel-A. Een concept waarbij automatisering uitmondt in analyse waarna een advies volgt, centraal hierin staat het WinPOS automatiseringssysteem en het uitgangspunt is één aanspreekpunt voor het gehele winkelbeheer. Maar optische drempels moeten te allen tijde vermeden worden, aldus Snijders. Hij heeft op een doorsnee middag enige tijd gepost bij een winkel en gezien dat consumenten letterlijk op de drempel van de zaak bleven staan. De brede strepen op de vloer van afwisselend mat, tegels, inloopmat en mozaïek wierp een te grote barrière op. Dit gaat onbewust en geldt eveneens voor dwarse strepen aan het plafond, aldus Snijders.

FashionUnited Event heeft plaatsgevonden op één van de eerste warme lentedagen van het jaar. Dit kan mede de oorzaak zijn geweest van een mindere opkomst dan verwacht van vooral de workshops in de middag. Veel vooraf gereserveerde plaatsen werden niet bezet. Sommige bezoekers hadden moeite met het vinden van parkeerruimte vanwege het tegelijkertijd
plaatsvinden van de negen maanden beurs en de huishoudbeurs.

www.fashionunited.nl/event
5 april 2005

 

VS en EU eisen rem op Chinese export

Vrijdag hebben de VS en de EU aangekondigd dat zij druk op China gaan uitoefenen om de export van goedkope kleding af te remmen. Er was nog geen sprake van het opleggen van spoedsancties.

Nieuwe overheidsgegevens tonen aan dat de Amerikaanse import van textiel en kleding vanuit China in januari met 41 procent omhoog is geschoten. Deze plotselinge toename in Chinese export is een resultaat van de beeindiging het decennia oude quota systeem op 1 januari jl. De quota werd ooit ingesteld om de Amerikaanse en Europese textiel producenten te beschermen door import te beperken.

Jim Leonard, the Amerikaanse vice assistant-secretaris van Handel, zei dat de Amerikaanse regering de kwestie met China zou bespreken en oplossingen zou zoeken. Over het ondernemen van eventuele eigen initiatieven om de Chinese export af te remmen wilde het ministerie van Handel niets loslaten. Amerikaanse fabrikanten vinden dat sancties nodig zijn om hun zaken en duizenden banen te beschermen.

Afgevaardigden van de EU gaan deze week ook met China praten over de import kwestie, maar door een gebrek aan gegevens zijn zij nog niet in staat de Europese industrievereniging Euratex te vragen de Chinesen sancties op te leggen. Toen China in 2001 bij de World Trade Organization werd toegelaten, stemde Beijing in met de beperkingen en sancties die de andere lidstaten haar oplegde om zichzelf te beschermen. Deze beperkingen blijven tot en met 2008 geldig maar ze worden alleen geactiveerd wanneer de importerende landen kunnen aantonen dat de markt wordt aangetast.

In Amerika steeg de import van kleding uit China in januari met 80,2 procent naar $989 miljoen, terwijl textielimport 43,4 procent steeg. De export van damesblouses en shirts naar de EU verdrievoudigde. Export naar de EU bedroeg bijna $1,5 miljard, 46,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Laura Jones, directeur van de Amerikaanse Association of Importers of Textiles and Apparel - een vertegenwoordiger van grote detaillisten - viel de Chinese import in andere landen, met een stijging van 6,7 procent in januari, nog mee. Zij voegde hieraan toe dat sancties vooralsnog niet noodzakelijk zijn.

15 maart 2005


 

Flinke daling kledingprijzen verwacht

De winkelprijzen van kleding zullen de komende vijf jaar met 20 à 30 procent dalen doordat winkelbedrijven steeds meer kleding inkopen in China als gevolg van het wegvallen van de exportquota op textiel begin 2005. Nog dit jaar zullen de prijzen van kleding met ongeveer 5 procent dalen. Deze verwachting komt van een interne denktank van de Europese organisatie van modebedrijven, Foreign Trade Association (FTA). Daarin zitten kledingbedrijven als C&A, Inditex, Vendex KBB en supermarktketen Carrefour. FTA-voorzitter Ferry den Hoed heeft de schatting in NRC Handelsblad bevestigd.

De prijsdaling zal geleidelijk gaan, omdat de productiecapaciteit in China nog niet toereikend is. Den Hoed, die ook bestuurder is van retailorganisatie Euretco, verwacht weinig effect van de nieuwe belastingmaatregel (twee eurocent per kledingstuk) die China vanaf 1 januari oplegt aan exporterende textielbedrijven, omdat die te laag is. De maatregel is genomen ten einde de bezorgdheid bij de Europese Unie en de Verenigde Staten te verminderen. Hier worden grote repercussies voor de eigen textielindustrie gevreesd.

V&D en C&A hebben aangegeven dat zij de prijsverlagingen voor kleding zullen volgen, maar dat zij de omvang daarvan laten afhangen van hetgeen de concurrenten doen. Ook Zeeman zal de trend volgen. Mexx denkt volgend jaar juist 5 à 10 miljoen euro aan de veranderingen te verdienen doordat het bedrijf meer productie gaat uitbesteden in China. Mexx-klanten profiteren daar niet van. "We willen met het geld de kwaliteit van onze mode verbeteren", stelt een woordvoerder in de krant.

Verder verwacht men dat binnen vijf jaar tijd ongeveer 70 procent van alle kleding die in winkels hangt, in China zal worden gemaakt. Nu is dat ongeveer de helft. (Bron: NRC Handelsblad)

www.fta-eu.org
3 januari 2005

 

Nieuwe handelsregels nekken China?

Textielexporterende landen als China en India worden mogelijk de dupe van een aantal nieuwe voorstellen voor handelsregels met de Europese Unie. De nieuwe regels zijn bedoeld voor de periode 2006-2008 en moeten nog goedgekeurd worden door het Europees parlement.
Een voorstel is om landen die meer dan 12,5% van de Europese textiel- of kledingmarkt bezetten niet langer te laten profiteren van de huidige korting. China betaalt bijvoorbeeld maar drie procent invoerbelasting, het gewone tarief is twaalf procent. Het land heeft daarbij dertig procent van de textiel- en kledingmarkt in handen.

De huidige hoofd van handel van de EU vindt dat 'er meer gekeken moet worden naar de armste en kwetsbaarste ontwikkelingslanden die de handel het meest nodig hebben en gebaat zijn bij toegang tot de Europese markt'. Nieuwe maatregelen moeten textielexporterende landen hoop geven op een kans op de Europese markt, zeker nu met het wegvallen van de quota in 2005 China als grootste innemer van die Europese markt wordt gezien.

29 oktober 2004

 

China vreest nieuwe obstakels per 2005

China vreest nieuwe obstakels voor de Chinese textielexport met ingang van januari 2005. "Teneinde de eigen textielsector te beschermen worden maatregelen genomen ten nadele van de textiel uit China," zo vreest Cao Xinju, vice-voorzitter van de Chinese kamer van koophandel. Volgens overeenkomst worden per 1 januari volgend jaar alle quota voor textiel en kledingvervoer tussen leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) opgeheven. Experts verwachten echter dat textielbedrijven andere maatregelen gaan nemen om de eigen sector te beschermen.

Landen als Turkije en Mexico vrezen het ergste door de afschaffing van China's maximum aan textielexport. Op dit moment hebben beide landen vooral een geografische voorsprong op de Chinese volksrepubliek. Europa is Turkije's grootste afnemer en voor Mexico zijn dat de Verenigde Staten. Goederen doen er één dag over om op plaats van bestemming te komen. Textiel uit China doet er tien dagen over alvorens de V.S. of Europa te bereiken.

De op geografisch gebied gunstiger ligging van aanvoerlanden Mexico en Turkije heeft er tot nu toe voor gezorgd dat de voorsprong die China nu heeft, in beide afzetgebieden, respectievelijk Amerika en Europa, beperkt is gebleven.

Mexico was de eerste helft van dit jaar verantwoordelijk voor 10,5% van de geïmporteerde textiel aan de Verenigde Staten, vanuit China kwam 16,6%. Van het totaal van de Europese import kwam 13,8% uit Turkije, China leverde 17,5% aan ons continent.

Op dit moment profiteert Mexico nog van het lidmaatschap van de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone. Bedrijven in dit land genieten van lage transactiekosten en bieden zo weerstand tegen lagelonenland China.

De aanstaande veranderingen in de wereldmarkt hebben onrust gezaaid bij verschillende bedrijven. Textielbedrijven zijn alert met anti-dumpingacties en andere maatregelen tegen China. In het verleden hebben Chinese bedrijven rechtszaken verloren omdat zij goederen onder de waarde op de markt brachten, bij het bepalen van de waarde van Chinese goederen was in de rechtszaal uitgegaan van de productiekosten in 'duurdere' landen.

Zich bewust van toekomstige onzekerheden lijken handelspartners van Chinese ondernemingen massaal over te gaan tot het invoeren van extra clausules in contracten met Chinese leveranciers waarin deze geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk worden gesteld bij verlies.

26 oktober 2004