Intres Mode/Textiel boekt goede resultaten

Retail service organisatie Intres (Mode/Textiel, Media, Sport, Wonen) heeft in 2003 een nettoresultaat van 2,2 miljoen euro geboekt. Dit resultaat is gebaseerd op de positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat dat ten opzichte van 2002 met 1,9 miljoen euro is toegenomen tot 3,2 miljoen euro. Bovendien zijn buitengewone lasten achterwege gebleven. Met name door een sterk kostenprogramma en sterke private labels kon het resultaat zo verbeteren.

Mode/Textiel highlights over 2003 zijn:
- Zelfstandig ondernemers Intres Mode/Textiel behouden marktpositie (+0,3%) ondanks tegenvallende markt (-10,2%)
- Divisie: van productgericht naar stylinggestuurd
- Uitbreiding inkoopkracht onder andere door fusie Centurion
- Optimalisering procesbeheersing: van factory gate tot winkelvloer

De groepen jeugd-, heren- en damesmode en bodyfashion van Intres Mode/Textiel boekten goede resultaten in 2003. Ook de rendementen voor de groepen die intensief samenwerkten, zijn gestegen, met een oplopend verschil van 9% (Firstlady) ten opzichte van de markt. Deze positieve ontwikkelingen waren het resultaat van de concentratie van de sturing op het verhogen van de leversnelheid en het vergroten van de aanlevermomenten, waardoor de frequentie van collecties toenam en ook het aantal winkelbezoeken steeg.

Henk Havinga, divisiedirecteur Intres Mode/Textiel: "Intensieve ketensamenwerking komt alle betrokken partijen ten goede. Om kosten te besparen en de doorloopsnelheid te verhogen moeten we alle onderdelen van het proces tot in alle finesses beheersen. Deze aanpak vergt wel de bereidheid tot verregaande samenwerking van ondernemers, want: intensievere samenwerking aan de achterkant leidt tot grotere vrijheid aan de voorkant. Hierdoor kunnen zelfstandige ondernemers toch beschikken over alle voordelen van de verticalen. Dit alles moet zich vertalen in gezonde rendementen voor Intres en zijn leden."

Intres Mode/Textiel is actief in vier segmenten; jeugd-, heren- en damesmode en bodyfashion. Bekende formules zijn o.a. First//Man, Firstlady, Livera, Lindessa en Jambelle. Verder zijn zelfstandige inkoopleden actief in samenwerkingsgroepen (o.a. herenmode: Alpha-, Forum- en Optimus-groep), waarbinnen zij gebruik maken van diverse private labels. Er zijn in totaal ruim 700 inkoopleden aangesloten.

Intres Mode/Textiel benut alle instrumenten die het rendement van zijn leden positief beïnvloeden. De verregaande automatisering, bijvoorbeeld van kassasystemen, vergemakkelijkt het forecasten. Daarmee vult Intres ook de laatste fase van de volledige professionalisering en de borging van optimale service in. Deze strategie vereist een transformatie van een productgerichte naar een styling-gestuurde organisatie. Het streven is om op dagbasis te anticiperen op de meest actuele ontwikkelingen van het consumentengedrag. De wensen van de consument zijn de basis voor de styling van het assortiment en de coördinatie van de productie. Deze werkwijze vereist nauwe contacten tussen Intres en zijn ondernemers en goede training voor specifieke aspecten van de bedrijfsvoering, zoals inkoopbudgettering.

De integratie van de Centurion-leden naar aanleiding van de fusie met inkooporganisatie Centurion is succesvol verlopen. Inmiddels werkt meer dan 90% van de circa 129 Centurion-leden intensief samen met Intres Mode/Textiel. Dit breidt de massa op het vlak van collectieontwikkeling en inkoop aanzienlijk uit. Deze ontwikkeling vertaalt zich direct in een sterkere concurrentiepositie en in hogere rendementen. Bovendien kan het inkoopkantoor in Hong Kong voor een grotere groep ondernemers worden ingezet, waardoor de kostenvoordelen van grotere volumes blijven toenemen. Een ander initiatief ter versteviging van de marktpositie van Intres Mode/Textiel, is de logistieke samenwerking met MODINT. Het stroomlijnen van het gehele traject van 'factory gate' tot 'instore' kan leiden tot extra besparingen tot 15% voor leveranciers. Verder wordt het samenspel tussen ondernemers en leveranciers voortdurend geanalyseerd. Het succes van het rendementsconcept en category management op basis van afspraken over wederzijds gegarandeerde rendementen met leveranciers bij damesmode en bodyfashion wordt uitgebreid naar de herenmode. Hierdoor neemt de omloopsnelheid en het rendement per vierkante meter toe.

Resultaten en balans
De netto-omzet is met 7% toegenomen tot 1.078 miljoen euro. Het bruto-omzetresultaat bedroeg 36,4 miljoen euro en is ten opzichte van vorig jaar met 12% gestegen. Een deel van deze stijging is het resultaat van nieuwe activiteiten zoals de fusie met inkooporganisatie Centurion en de aankoop van de Bouchier Intersport-winkels. Het eigen vermogen is in 2003 gestegen van 24,4 tot 26,7 miljoen euro en ook de solvabiliteitspositie verbeterde van 27% naar 35%.

De INTRES-groep vertegenwoordigt een gezamenlijke consumentenomzet van € 2,1 miljard.

www.intres.nl
27-april 2004

 

 

Intres directievoorzitter Karelse treedt af

Directievoorzitter Jan Peter Karelse (57) verlaat dit jaar retail service organisatie Intres (mode/textiel, wonen, sport en media). De reden van zijn vertrek is een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: op zijn 58ste gebruik te maken van de mogelijkheid tot flexibele (vervroegde) pensionering bij Intres. Hij wil in de komende tijd in een vrijere rol komen en meer tijd besteden aan privé, commissariaten en advieswerkzaamheden. De raad van commissarissen heeft met deze wens ingestemd. Eind april zal zijn opvolger worden bekendgemaakt.

Karelse heeft mede aan de wortels gestaan van het huidige Intres. Zo heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed bij diverse in- en verkoopcombinaties (Topkring - Ceniko en Beco). In 1993 is hij gestart als voorzitter van de directie bij Intres. Topkring en Obema (inkooporganisaties) besloten in 1992 de krachten te bundelen en verder te gaan onder de naam Intres. Dit leidde in één keer tot een verdubbeling van de organisatie. Sindsdien maakte de inmiddels landelijk opererende organisatie een enorme groei door en is van inkoopcombinatie uitgegroeid tot een full service retail organisatie met een aantal sterke formules en labels en een volledig dienstenpakket voor zelfstandige leden.

In 1997 fuseerde Intres met Beco, een groei met 250 wonen-leden en in 2003 kwam Centurion de gelederen van Intres versterken met 130 winkels in hoofdzakelijk herenmode.

Intres sloot het voor de retail moeilijke jaar 2003 overigens uitstekend af. De netto winst komt uit op 2,2 miljoen, het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar. Op dinsdag 27 april vindt tijdens de persconferentie de uitvoerige presentatie van de jaarcijfers 2003 plaats.

Intres behoort tot de top 4 retailers in de non-food en is één van de grootste retail service organisaties in Nederland die zelfstandige ondernemers in de mode/textiel-, wonen-, sport- en mediabranche ondersteunt in hun totale bedrijfsvoering. Intres biedt ondernemers een groot aantal samenwerkingsvormen, van alleen inkoop tot een complete formule met een volledig uitgewerkt marketingplan. Bekende winkelformules en labels zijn: Firstlady, First//Man, Lindessa, Livera, Setpoint, Intersport, Coach, Libris, Lin-O-Lux, Morgana Slaapkamers, Woonflair, Runner%, City Meubel, Garant Meubel en Novastyl. Bij Intres werken momenteel 400 medewerkers. Er zijn ruim 1500 ondernemers met zo'n 2200 winkels aangesloten. De Intres-groep vertegenwoordigt een gezamenlijke consumentenomzet van € 2,2 miljard.

www.intres.nl
18 maart 2004

 

IM: Intersport opent derde Megastore

Op 4 maart jongstleden is de derde telg in de Intersportstamboom tot leven gewekt. En behalve de opening van alweer een Megastore is er door de formule ook meteen historie geschreven. Naast een ruim aanbod van sport- en sportverwante artikelen heeft Intersport als eerste in Nederland de branches sport en fietsen bij elkaar gebracht. En daarmee kan gesteld worden dat er iets unieks voor de Nederlandse markt is neergezet.

Intersport Megastore Hengelo wordt geëxploiteerd door de familie Schuurman. Deze familie is in de retailwereld geen onbekende, omdat zij reeds een ruim aantal schoenenzaken exploiteren alsmede de Intersportwinkel in Borculo.
De afdeling fietsen wordt geëxploiteerd door de zusjes Van Kortenhof, die eveneens geen onbekenden zijn in retailland, omdat zij in de Randstad meerdere rijwielspeciaalzaken exploiteren. Door het aangaan van deze samenwerking heeft Intersport de mogelijkheid gecreëerd om de consument, naast een goed geprijsd aanbod van merkfietsen, ook de nodige garanties tot service en onderhoud te kunnen bieden.
Het aantrekken van fietsen ligt in de lijn die Intersport de komende jaren verder wil optimaliseren. De formule richt zich behalve op sporters ook op mensen die willen bewegen en recreëren. Met name activiteiten als fietsen en wandelen passen goed in deze visie.

In goed gezelschap van ketens als Mediamarkt, Toys ‘R Us, Ikea en McDonalds wordt op ruim 4.200 m2 bvo de winkel geëxploiteerd. In dit concept is een duidelijk onderscheidt gemaakt tussen de city- en megastores, hetgeen niet alleen in de totale uitstraling van de winkel duidelijk herkenbaar is, maar ook in de wijze van communicatie.
Zo presenteert de megastore haar productaanbod in sportbelevingswerelden en vanuit de gedachte ‘volume en prijs’. Het interieur is hier dan ook volledig op afgestemd en kent veel elementen als graaibakken en volume-units.
Om het element zelfservice te versterken heeft de formule een compleet nieuw zelfservice-systeem ontwikkeld. Op basis van een checklist, welke per (technische) artikelgroep is gemaakt, kan de consument voor zichzelf een keuze maken van de geschikte modellen binnen het assortiment.
Dit systeem verkort de wachttijd van de consument, vergroot haar productkennis en toont de dominantie van Intersport als service-aanbieder.

Het initiatief van Intersport is door de consument bijzonder goed gewaardeerd. Reeds tijdens de eerste openingsdagen mocht Intersport ruim 15.000 consumenten ontvangen. De meest gehoorde opmerkingen waren: ‘wat is het groot, wat is er veel keus en wat prettig dat ik hier nu ook merkfietsen kan kopen’

www.intres.nl
15 maart 2004

 

Digitale samenwerking in retail belangrijke stap verder

Intres en Euretco zien samen een grote kans in de mogelijkheden die de techniek brengt op het gebied van digitale samenwerking tussen retail en industrie. Door uniformiteit zijn zeer veel besparingen voor de marktpartijen te realiseren.

Hierbij moet worden gedacht aan het digitaal versturen van informatie (artikelgegevens, orders) rechtstreeks vanuit de ene computer in de andere. Doordat niet langer in iedere computer hetzelfde hoeft te worden ingevoerd, wordt er een indrukwekkende tijdswinst behaald. Daarvoor kan het nodig zijn om, in het geval van intensieve samenwerkingsverbanden en franchise, per branche een gemeenschappelijke database op te zetten, waarin alle artikelgegevens terechtkomen en daar op een uniforme manier kunnen worden gestructureerd zodat een ieder daar mee kan werken en uit kan downloaden.

Voor het mogelijk maken van het digitaal versturen en ontvangen van informatie zijn er op dit moment twee partijen in de markt, te weten FashionUnited.com en RetailConnect. Hierbij kunnen retailers en leveranciers zich aansluiten. Deze twee bedrijven hebben een samenwerkings-overeenkomst voor uitwisseling van digitale gegevens. Als de versturende partij samenwerkt met de een en de ontvangende partij met de ander is er technisch geen probleem en de gegevens worden zonder verdere kosten voor partijen
doorgegeven. Intres en Euretco werken dan ook met beide partijen samen.

Inzake gemeenschappelijke artikel databases en uitwisseling van winkelverkoop-informatie wordt gekozen voor een centrale database die centraal wordt beheerd. Door deze keuze zullen de ontwikkelingen kunnen worden versneld, ontstaat er uniformiteit en daarmee komen de beoogde besparingen voor zowel retail als industrie ook daadwerkelijk in zicht.

15 juli 2003
www.euretco.net
www.intres.nl

 

 

Fusie Centurion en Intres

Retailorganisaties Centurion en Intres zijn gefuseerd. Daartoe hebben de leden van beide retailorganisaties overeenstemming bereikt. Henk Havinga, divisiedirecteur Mode bij Intres, heeft het management van Centurion overgenomen. De 22 medewerkers van Centurion verhuizen naar het kantoor van Intres in Hoevelaken.
Met de fusie willen de twee organisaties hun marktpositie versterken en betere inkoopvoorwaarden bedingen. Daarnaast wil men het dienstenpakket verbreden.
In het mannenmodesegment vergroot de nieuwe inkoopcombinatie het marktaandeel van 7 naar 11%, en in de vrouwenmodemarkt groeit het aandeel met 1% naar 6%.
(MKB-Net)

5 juli 2003
www.intres.nl
www.centurion.nl
zie ook

 

Intres gaat snijden in winkelformules

Na een wat somber 2002 zit Intres weer op koers, stelt topman Jan Peter Karelse, deze week in Retail. "Intres is gezond: wij beschikken over een eigen vermogen van 23 miljoen euro. De solvabiliteit bedraagt 27%."
Hoewel het naar eigen zeggen dus goed gaat, worden voor en achter de schermen bij Intres maatregelen genomen om de organisatie slagvaardiger te maken. Vooral de kosten moeten gesneden worden. Investeringen in o.a. automatisering en het aantal winkelformules zal verminderen.Op dit moment werkt Intres met 30 formules, verdeeld over 12 branches.
In de nieuwe organisatie wil Intres werken met tien kernformules, waarmee per branche de strijd kan worden aangegaan. Welke formules zullen verdwijnen, kan of wil Karelse in het ineterview nog niet zeggen. "Dit proces neemt uiteindelijk een aantal jaren in beslag."
De woonformules van Intres nemen 29% van de totale omzet voor hun rekening. Mode is goed voor 27%, sport 17%, media 9% en de overige winkels hebben een omzetaandeel van 18%.
<Retail>

24 mei 2003
www.intres.nl

 

Centurion en Intres streven naar samenwerking

Centurion en Intres onderzoeken de mogelijkheid van samenwerking en/of fusie. De komende 2 maanden zal door beide besturen en directies worden gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van de plannen. Een goedbezochte algemene ledenvergadering van coöperatieve inkooporganisatie Centurion gaf op 12 mei 2003 unaniem groen licht om mogelijkheden tot versterking door het samengaan met een vergelijkbare organisatie te onderzoeken.

Huub Gerits (voorzitter Centurion): “Intres is een grote partij in de markt. Het is dus een logische stap dat we met Intres in gesprek zijn. Wat uiteraard ook meespeelt in deze keuze, is het feit dat bij Intres de belangen van de zelfstandig ondernemer voorop staan. En dat sluit precies aan bij onze eigen filosofie. Bovendien beschikt Intres over een uitgebreid dienstenapparaat. Centurion leden vragen in toenemende mate om ondersteunende diensten.”

De mogelijke samenwerking/fusie past ook in de strategie van Intres om continuïteit en groei van bestaande branches en groepen/formules te realiseren. Jan Peter Karelse, Intres groepsdirectie: “Het zelfstandig ondernemerschap staat vanuit verschillende richtingen onder druk. Dit vraagt om samenwerking van retail organisaties die hun krachten bundelen, waardoor de zelfstandige ondernemer effectief en professioneel wordt ondersteund. Op onze recent gehouden algemene jaarvergadering hebben wij al met de leden de noodzaak van versterking van bestaande branches doorgesproken. Centurion en Intres hebben daarbij maar één doel: dat is de rendements- en concurrentiepositie van de aangesloten leden te versterken.”

De beoogde samenwerking betekent voor beide partijen een versterking van het inkooppotentieel en uitbreiding van de marktbenadering voor met name het dames- en herenmodesegment. Gestreefd wordt naar een voortvarende en praktische aanpak van het proces. Het tot nu toe tussen beide besturen en directies gevoerde overleg geeft alle vertrouwen dat dit proces binnen zeer afzienbare tijd tot concrete resultaten zal leiden, die aan de betreffende ledenvergaderingen zullen worden voorgelegd.

www.intres.nl
www.centurion.nl
15 mei 2003

 

Gezonde omzetstijging Intres

Retail serviceorganisatie Intres B.V. heeft over 2002 een gezonde omzetstijging geboekt, maar het bedrijf heeft tevens laten weten dat de resultaten achter zijn gebleven bij de verwachtingen.
Intres, dat gevestigd is in Hoevelaken, rapporteerde maandag dat de omzet van de groep met 24,5 procent gestegen is tot maar liefst 1 miljard euro. Dit is vooral te danken aan de afdeling Financiële Services. De verkoop van de afdelingen mode, textiel, home, sport, media en foto zijn in 2002 met 3,2 procent gestegen. De operationele winst is daarentegen gedaald met 1,3 procent tot 1,3 miljoen euro.

De mode en textieldevisie van Intres, waar Livera, Lindessa, Jambelle, FirstMan en FirstLady onder vallen evenals Intres' eigen merken Get Smart, New Bondstreet en Lord Hamilton, zagen de verkoop met 1,9 procent groeien tot 258 miljoen euro. De sport devisie rapporteerde een verkoopstijging van 20,7 procent tot 157 miljoen euro, terwijl de afdeling home, de grootste van de groep, de verkoop met 4 procent zag dalen tot 269 miljoen.

6 mei 2003
www.intres.nl

 

 

Intres Sport wordt Intersport Nederland

Intres Sport, een divisie van de retailserviceorganisatie, gaat vanaj januari 2003 verder onder de naam Intersport Nederland. De organisatie krijgt de functie van inkoopbedrijf. Voor de aangesloten sportondernemers zal de organisatie verschillende formules voor de consumentenmarkt gaan ontwikkelen.

Nico van Offeren, directeur Intersport Nederland licht toe: "Teneinde het rendement van onze ondernemers te maximaliseren is het noodzakelijk de infrastructuur van de organisatie te verbeteren. Intersport heeft zijn naam internationaal bewezen. Door het merk Intersport te verbinden aan onze organisatie, versterken we het marktleiderschap en kunnen we ons krachtiger en eenduidiger profileren in de markt."

Bij Intersport Nederland zijn ruim 200 zelfstandige ondernemers aangesloten met zo'n 275 winkels. Met een marktaandeel van 21% is Intersport Nederland de grootste organisatie op sportgebied.

Van Offeren: "Kijkend naar de toekomst zie ik een ontwikkeling binnen onze divisie met enerzijds gemiddeld grotere Intersport-outlets met een duidelijk winkelprofiel, verdeeld in city stores tussen de 400 en 1.200 m² en zes tot acht Megastores. Anderzijds zijn er de kleinere sportspeciaalzaken, die binnen een aparte samenwerkingsvorm zullen gaan samenwerken. De rol die we daar in vervullen is die van service provider: wij zorgen ervoor dat deze ondernemers hun core business, het verkopen zo goed mogelijk kunnen vervullen. Wij willen de handel tussen leveranciers en detaillisten structureren, niet domineren."

22 januari 2003
www.intres.nl


Eigen inkoopkantoor voor Intres Mode in Hongkong

Intres Mode/Textiel, divisie van retail service organisatie INTRES B.V. te Hoevelaken, heeft onlangs een eigen inkoopkantoor in Hongkong geopend. De contacten met de Aziatische leveranciers kunnen op deze manier geoptimaliseerd worden.

Meer grip op de markt
Dankzij de nieuwe uitvalsbasis in Hongkong kan er een betere kwaliteitscontrole plaatsvinden. Ook kunnen nieuwe productbronnen eenvoudiger worden aangeboord. Dit wordt steeds belangrijker nu China ook lid is van WTO (World Trade Office) en er geen quota's meer afgegeven worden. Vanaf 2004 zal deze importtoeslag helemaal afgeschaft worden. Import vanuit Azië zal dan financieel nog aantrekkelijker worden. De geoptimaliseerde kennis van de markt en het leveranciersaanbod in het bijzonder, geeft ook meer mogelijkheden voor de inkoop van betere producten tegen lagere prijzen.

Het initiatief voor het inkoopkantoor volgt uit een samenwerking tussen Hans Barkell Schmietz van Intersport Zwitserland IOF (Intersport Office Far-east) en Henk Havinga van de divisie Intres Mode/Textiel. De bijkantoren bevinden zich in Sjanghai, India en Hanoi.

www.intres.nl
28-08-2002

 

Fun in ondernemen, nieuwe kansen voor ondernemers in modebranche

Franchiseorganisaties in de modebranche zien hun ledenaantal afnemen. Als voornaamste reden hiervoor geven zij vergrijzing aan en een gebrek aan opvolgers. Inkooporganisatie Intres is om die reden zelfs gestart met een masterclass om geïnteresseerde nieuwkomers op het ondernemerschap voor te bereiden. Het lijkt daarom een goed moment om nu in te stappen.

Aspirant-ondernemers weten doorgaans perfect te verwoorden waarom zij hun vleugels zelfstandig willen uitslaan: vrijheid, onafhankelijkheid, beloning naar werken en vooral: meer [werk]fun. Minder zeker zijn zij over de weg die leidt naar de realisatie van die persoonlijke doelen. Twijfels over de eigen capaciteiten en een gebrek aan inzicht in de financiële en organisatorische randvoorwaarden houden hen vaak af van die cruciale stap naar zelfstandig ondernemerschap. Ook de nieuwe wetgeving (Wet Poortwachter, Pemba) kan de fun in het ondernemerschap in de weg staan. Een geslaagde retail-ondernemer zei het zo:”Van mijn motieven om voor mijzelf te beginnen was ik overtuigd. Maar wie hielp mij op weg door die jungle aan regels en valkuilen? Wie wees mij er op om domweg plezier te hebben én te houden in het zelfstandig ondernemerschap? Intres!”

Met plezier ondernemen is ook een vorm van rendement

Retail service organisatie Intres herkent deze signalen en haakt hier ook op in. Vanuit een gezond stuk eigenbelang, maar vooral in het belang van gedreven en gemotiveerde startende ondernemers. Intres biedt ondernemers een ongekend wijds palet aan ondersteunende diensten. Variërend van inkoop, kant-en-klare formules en winkelconcepten tot en met praktische diensten zoals reclameondersteuning, bedrijfsadvies, hulp bij bedrijfsopvolging en talentontwikkeling. Maar ook geeft Intres ondernemers rechtstreeks toegang tot inspirerende ondernemersplatformen en kan zij door haar omvang hulp bieden die ondernemers op eigen titel nooit voor elkaar kunnen boksen. Intres fungeert als vangnet en respecteert de zelfstandige zeggenschap van de ondernemer over zijn of haar winkelvloer. Een belangrijke balans tussen belangen die starters met plezíer laat starten. Kortom, Intres maakt ondernemen in de retail leuk.

Een korte terugblik activiteiten 2001:

Intres kende in 2001 een aantal activiteiten waar de zelfstandige ondernemer, lid van deze organisatie, van kan profiteren. Zo startten:
- de nieuwe Intres Master Class;
- het Intres Talent Center;
- Intres Participatie Maatschappij financierde een 15-tal jonge ondernemers;
- Intres Vastgoedadvisering hielp circa 40 ondernemers aan een nieuw pand of een nieuwe locatie of een verplaatsing;
- Intres investeerde in de franchiseformules Setpoint (16% minderheidsaandeel) en Coach (10% minderheidsaandeel) en inmiddels ook in de woningtextielformule Berg & Berg (30% aandeel) om daarmee de weg vrij te maken voor leden om van deze formules gebruik te maken;
- De sterke financiële positie van Intres bracht de Nederlandse Expert Groep en Europatuin ertoe hun hele financiële afhandeling van facturen (het centraal betalen) bij Intres onder te brengen;

Verder is er natuurlijk continu aandacht geweest voor de talrijke formules en samenwerkingsverbanden bij Intres. Met een aantal formules ligt Intres ook rechtstreeks in concurrentie met landelijke spelers. Denk daarbij aan Livera, Lindessa versus Hunkemöller, Intersport versus Perry, Firstlady versus Miss Etam, First // Man versus We, Runner versus Leen Bakker en zo zijn er nog een paar.

www.intres.nl
2-6-2002

 

Intres realiseert netto-omzetgroei van 9% in 2001
Zelfstandige ondernemers winnen terrein op ketens

Retail service organisatie Intres realiseerde in 2001 een netto-omzet van 810 miljoen euro, een groei van 9% ten opzichte van vorig boekjaar. De totale omzet van de divisies Media, Mode/Textiel, Wonen en Sport nam toe met 5,1 %. Het nettoresultaat steeg tot 2,1 miljoen euro. Tegelijkertijd daalde het bedrijfsresultaat tot 1,3 miljoen euro door tegenvallende opbrengsten op eigen goederen. Deze resultaten werden gecombineerd met een lichte afname van het ledenaantal van Intres. Het ledental van vorig jaar met zo'n honderd naar ruim 1500. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tekort aan jonge ondernemers die een bedrijf kunnen overnemen en vervroegde bedrijfsbeëindiging van oudere ondernemers. Ook de Wet Belastingherziening heeft ertoe bijgedragen dat oudere ondernemers de deuren sluiten.

In 2001 signaleerde Intres dat zelfstandige ondernemers terrein winnen op de centraal geleide ketens. De uitval van ondernemers binnen deze ketens is hoger dan bij zelfstandige ondernemers. Bij zelfstandigen wordt de uitval hoofdzakelijk veroorzaakt door gebrek aan opvolging. Deze ontwikkeling was voor Intres de basis voor het initiëren van een actief wervings- en begeleidingsbeleid voor jonge ondernemers. Zo heeft Intres afgelopen jaar een uitgebalanceerd aanbod samengesteld met een Masterclass voor jonge ondernemers, het opzetten van het Talent Center voor het aantrekken van aspirant-ondernemers, een uitgebreid trainingsaanbod en professionele begeleiding. Intres Participaties & Projecten ondersteunt startende ondernemers met risicodragend vermogen en Intres Financial Services neemt nieuwe ondernemingen zoveel mogelijk financiële activiteiten uit handen.

De initiatieven voor jonge ondernemers worden gecombineerd met voortdurende aandacht voor de optimalisering van de ondersteuning aan de Intres-leden. Daarbij komt de nadruk in toenemende mate te liggen op efficiency- en kostenvoordelen die nog steeds te behalen zijn op het gebied van ketenintegratie, ICT, inkoop en distributie. Intres neemt haar leden zoveel mogelijk processen uit handen, waardoor zij zich maximaal kunnen concentreren op de kernactiviteiten.

Een ander aandachtpunt blijft de versterking van de winkelformules. In 2001 kreeg dit onder andere vorm in de overname van winkellocaties en samenwerkingsverbanden met ketens. Hierdoor wordt niet alleen het marktaandeel uitgebreid, maar kunnen ook voordelen door schaalvergroting benut worden.

"Het is duidelijk dat we met onze leden opereren in een zeer uitdagende en concurrerende omgeving", zegt Jan Peter Karelse, voorzitter directie van Intres. "We richten ons primair op het creëren van toegevoegde waarde voor onze leden, operationeel en financieel. Dat dwingt ons steeds voorop te lopen en direct in te spelen op marktontwikkelingen. De verbetering van efficiency en de in- en externe samenwerking zijn continue aandachtspunten. Ook in de nabije toekomst concentreert Intres zich op de uitbreiding van onze formules en marktpositie. Met strategische overnames en optimale samenwerking creëren we concurrentievoordeel, voor Intres en voor onze leden. Met onze brede aanpak proberen we een boeiend ondernemersklimaat te scheppen voor ondernemers die hun activiteiten met plezier uitoefenen."
___________________________________________________________________________
Intres is één van de grootste retail service organisaties in Nederland die zelfstandige ondernemers in de media-, mode/textiel-, wonen-, sport- en fotobranche ondersteunt in hun totale bedrijfsvoering. Intres biedt ondernemers een groot aantal samenwerkingsvormen, van alleen inkoop tot een complete formule met een volledig uitgewerkt marketingplan.
Bekende winkelformules en labels zijn: Firstlady, First//Man, Get Smart, Lindessa, Livera, Libris, Intersport, Lin-O-Lux, Morgana Slaapkamers, City Meubel, Garant Meubel en Novastyl. Bij Intres werken momenteel 400 medewerkers. Er zijn ruim 1.500 ondernemers met zo'n 2.200 winkels aangesloten, met een gezamenlijke consumentenomzet van € 2,2 miljard.

 

 

Intres Mode/Textiel realiseert omzetgroei in 2001
Heldere organisatiestructuur legt basis voor rendementsontwikkeling

Intres Mode/Textiel, onderdeel van retail service organisatie Intres, realiseerde in 2001 een omzetgroei van ruim 8% ten opzichte van het vorig boekjaar. Deze positieve resultaten liggen op marktniveau en zijn de eerste effecten van de organisatorische heroriëntatie van Intres Mode/Textiel. Met een transparant en afgestemd dienstenaanbod speelt Intres Mode/Textiel in op de snelle marktontwikkelingen en toenemende concurrentie. Daarbij kunnen leden kiezen uit gelijkwaardige productgroepen voor hard-franchise, soft-franchise, labels & clusters en beurzen & Centrale Betaling.

De totale omzet van de divisies Media, Mode/Textiel, Wonen en Sport nam toe met 5,1 %. Het nettoresultaat steeg tot 2,1 miljoen euro. Tegelijkertijd daalde het bedrijfsresultaat tot 1,3 miljoen euro door tegenvallende opbrengsten op eigen goederen. Deze resultaten werden gecombineerd met een lichte afname van het ledenaantal van Intres. Het ledental van vorig jaar met zo'n honderd naar ruim 1500. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tekort aan jonge ondernemers die een bedrijf kunnen overnemen en vervroegde bedrijfsbeëindiging van oudere ondernemers.

Speerpunten in de heroriëntatie zijn de uitbouw van het rendement van leden, productontwikkeling, uitwisselen van branchekennis en stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Op deze vlakken vervult Intres Mode/Textiel een voortrekkersrol, waarbij de kennis en ervaring van de ondernemers een cruciale rol spelen. Zo vormen marktinzicht en -kennis een stabiele basis voor scherpe afspraken met leveranciers. Andere kostenbesparingen zijn voornamelijk te behalen op het gebied van logistieke processen. Verregaande stroomlijning van deze processen verlagen verkoopkosten en verhogen marges.

De nieuwe ingeslagen beleidsweg heeft in 2001 al diverse concrete resultaten opgeleverd. In 2001 werd een samenwerkingsverband aangegaan met de Setpoint-keten. Deze herenmodeketen heeft vestigingen in heel Nederland en wordt verder ontwikkeld tot een professionele franchise-organisatie. Om de samenwerking tussen Intres en haar leden te optimaliseren wordt de frequentie van de contactmomenten verder verhoogd. Door elk kwartaal 'styling-dagen' te organiseren, blijven leden voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends. Tijdens de regionale productgroepbijeenkomsten kunnen Intres-ondernemers ervaringen en bedrijfsresultaten uitwisselen. Door transparante samenwerking op basis van duidelijke en efficiënte bedrijfsprocessen kunnen Intres-leden hun rendementen blijven aanscherpen.


Livera Duitsland
De ontwikkeling van de Livera-vestigingen in Duitsland is zodanig dat Intres onlangs in een nieuwe participatie-overeenkomst een aandelenbelang van 20% heeft genomen. Daarnaast is voor een aantal gebieden in Duitsland een masterfranchise-overeenkomst afgesloten.

Lees ook het Intres verslag over alle divisies.
www.intres.nl
25-04-2002


 

Vechten voor meer varieteit in winkelcentra

Ook de politiek heeft inmiddels ontdekt dat de winkelstraten er erg monotoon uit zien en heeft met een ruime kamermeerderheid het plan van Economische Zaken gesteund om de eenheid te doorbreken. Retailservice-organisatie Intres strijdt al jaren samen met ruim 1.600 aangesloten zelfstandige ondernemers voor meer diversiteit in de winkelstraat. Met name grotere steden lijken qua winkelaanbod steeds meer op elkaar.

Het idee van Economische zaken houdt in dat de voorspelbare namen verdwijnen ten gunste van de zelfstandige opererende ondernemers. Het plan is om een winkelgarantiefonds in te stellen waarmee beginnende of zelfstandige detallisten wat extra armslag hebben. De detaillisten die Intres vertegenwoordigt hebben in totaal 2.250 winkels met een consumentenomzet van in totaal 2,042 miljard euro.

De Intres winkels werken onder eigen naam, of maken gebruik van beeldbepalende formules waaronder Garant Meubel, Morgana Slaapkamers, FirstLady, FirstMan, Novastyl en Libris. De organisatie is voorvechter voor de belangen van de zelfstandige detaillist en biedt diverse diensten zoalsaccountancy, financiele services, winkelautomatisering, bedrijfsadvies, logistieke diensten en vastgoedadvisering. De 366 mensen die werken bij Intres ondersteunen de detaillisten bij hun bedrijfsvoering.

Het is niet ondenkbaar dat Intres nog nieuwe namen zal introduceren om zo het aanbod optisch groter te doen lijken. De Inters leden zouden nog een zekere mate van inkoop zelfstandigheid behouden.
www.intres.nl

Bron : Detailhandel Magazine
21-12-2001