Brancheorganisaties trekken banden aan

Intres, Mitex, Euretco en Modint willen nauwer met elkaar samenwerken. Het eerste concrete bewijs daarvoor leveren de organisaties door op vakbeurs Showroom gezamenlijk een trendpresentatie te houden voor ondernemers in de modebranche. Die presentatie kwam vorig seizoen nog voor rekening van Intres.

De wens tot meer samenwerking leefde al langer onder de organisaties, maar had nog niet eerder geleid tot concrete resultaten. Blijkbaar was nu de tijd wel rijp.Volgens Intresdirecteur Henk Havinga is het voor de organisaties belangrijk om samen te werken in deze tijd: "Samen sta je sterker. We kunnen allemaal effectief onze achterban aanspreken. Het past bij de tijdsgeest. Je ziet in de hele branche behoefte aan verticale samenwerking ontstaan."

Voor ondernemers moet de intensievere samenwerking beter uitpakken omdat het hen tijd bespaart: "In deze eerste actie is dat heel duidelijk zichtbaar," aldus Havinga. "Omdat alle organisaties in één keer tebezoeken zijn, kunnen ondernemers efficiënter met hun tijd omgaan.

Voor de organisaties zelf moet de verdieping van de samenwerking eveneens meer praktische voordelen opleveren: "Het heeft geen zin om alles vier keer afzonderlijk te doen, we kunnen allemaal onze gelden beter besteden." De organisaties verwachten onder meer kosten te besparing door het delen van logistieke voorzieningen en gezamenlijke commerciële uitingen. De nauwere samenwerking zou verder efficiëntievoordeel opleveren op het gebied van productoriëntatie en ketendigitalisering.

Havinga is niet bang dat nauwere samenwerking zal leiden tot identiteitsverlies van de organisatie. "Je kunt je als organisatie juist beter concentreren op de punten waarin je je van elkaar onderscheidt," vindt hij. Wat het volgende punt van samenwerking zal zijn, wil Havinga nog niet zeggen. Maar:"De trendpresentatie is in elk geval niet de laatste gezamenlijke actie."

Dankzij de samenwerking is de trendpresentatie nu voor iedereen toegankelijk. De vorige editie was alleen bedoeld voor leden van Intres. Elke bezoeker ontvangt een trendgids met inkoop- en verkoop gerichte informatie. De trendpresentaties over heren en damesmode worden gegeven door Charlotte Bik en André Visser op 20 en 21 januari tijdens modevakbeurs Showroom.

www.intres.nl
www.mitex.nl
www.modint.nl
www.euretco.nl
11 januari 2008

 

Omzetgroei kledingbranche +8%

Met de natte zomermaanden in het achterhoofd is het nauwelijks voor te stellen, maar uit de Sectorstudie Mode van de ING Bank blijkt dat het goede eerste halfjaar dat de Nederlandse kledingbranche achter de rug heeft mede aan het weer te danken is. Het vroege, mooie voorjaarsweer heeft de omzet in de maanden februari, maart en april namelijk een zo grote impuls gegeven, dat dat de natte maanden daarna ruimschoots heeft gecompenseerd. De omzetgroei is daardoor in het eerste halfjaar uitgekomen op 8 procent. Na herstel in 2006 van de matige jaren 2002 tot 2005, heeft ook de gunstige economische situatie ervoor gezorgd dat de omzet in de kledingbranche verder is toegenomen. De omzetverwachting voor heel 2007 is als gevolg van deze resultaten opwaarts bijgesteld naar 4,5 procent.

Het weer vormt echter ook een uitdaging voor de kledingbranche. Zo zorgen steeds de extremere en onvoorspelbare weerssituaties ervoor dat het omzetverloop grilliger is geworden. Daarnaast doet ook de consument steeds meer pas zijn aankopen op het moment dat de behoefte concreet is, en niet op voorhand zoals vroeger. Bedrijven die het afgelopen jaar een typische wintercollectie hadden ingekocht kregen daarom met restvoorraden te maken, terwijl kledingzaken die voor het nieuwe seizoen in een vroeg stadium relatief veel T-shirts of rokken inkochten, de vruchten hebben geplukt van de vroege zomer dit jaar. Om de negatieve impact van dergelijke moeilijk voorspelbare situaties te beperken is volgens het rapport 'snel reageren' (ofwel operationele flexibiliteit) essentieel.

De studie meldt verder dat de Nederlandse consument in vergelijking met andere landen nog relatief weinig geld aan kleding uitgeeft. Dit wordt geweten aan de lage prijzen in ons land en een relatief laag modebewustzijn, vooral bij de Nederlandse man. Er vindt momenteel wel een inhaalslag plaats. Bekendheid van Nederlandse ontwerpers vergroot het modebewustzijn.

www.ing.nl
27 augustus 2007

 

Positiviteit regeert in modebranche

De omzet in de modebranche zal komend jaar met drie procent groeien. Die verwachting publiceerde het ING economisch bureau in de sectorvisie die elk half jaar verschijnt. “De groei is een combinatie van een economisch herstel en lichte prijsstijgingen,” legt Jurjen Witteveen van ING uit. De afzet in bovenkleding steeg het afgelopen jaar met 6.7 procent. De omzet steeeg met zeven procent, tot een totale omzet van 8,8 miljard.

Het prijspeil ligt, na een aantal mindere jaren, weer op het niveau van 2002. De meeste ondernemers in de branche kijken dankzij het opklimmen van de cijfers positief aan tegen de markt. “Dat zorgt ervoor dat er de komende periode heel wat te gebeuren staat,” verwacht verwacht Dirk Mulder, Branchemanager Mode bij ING. “De opmars van ketens zet door en er zullen allerlei initiatieven ontstaan om de aandacht van consumenten te trekken. Consumenten oriënteren zich immers weer, dus is het een goed moment om een merk of een winkel goed neer te zetten.” Toch merkt Mulder dat er ook onzekerheid is: “De branche moet inspelen op veranderingen in het weer: Wat te doen met periodes van aanhoudende regen en plotselinge kou of warmte? Daarop inspelen wordt een van de grootste uitdagingen van komend jaar.” Voor 2008 zijn de vooruitzichten volgens ING onverminderd gunstig. Bij licht stijgende prijzen zal de omzetgroei rond de twee procent liggen. Veel mode-ondernemers willen dan ook hun grenzen verleggen, legt Mulder uit. “Er wordt meer over de grenzen gekeken. Veel ondernemers beginnen in de Benelux, maar ook in het Verre Oosten zien veel marktpartijen potentieel. Verder wagen sommige merken de stap naar Scandinavië en mits er betrouwbare partners gevonden worden, zijn er ook in Oost Europa goede zaken te doen.

www.ing.nl
16 februari 2007

 

 

Machtsblok in de modebranche

De definitie van een machtsblok is een groep personen die samen een krachtig geheel vormt. Zo'n groep heeft, zo wordt geformuleerd in de Van Dale, het vermogen om iets te doen of te beïnvloeden. Zo'n groep heeft macht. Wonderlijk genoeg wordt het woord 'macht' door veel mensen met iets negatiefs geassocieerd, alsof macht per definitie tot machtsmisbruik leidt. Machtsblokken binnen de modebranche zien zichzelf dan ook liever niet als zodanig geafficheerd. Maar dat organisaties zoals Modint en Mitex macht hebben staat buiten kijf. Zij hebben niet alleen een monopoliepositie en daarom veel leden, beide partijen hebben successen geboekt bij het verdedigen van branchebrede belangen en dat brengt weer aanzien met zich mee.

Modint en Mitex vertegenwoordigen twee verschillende groepen binnen de Nederlandse modebranche. De eerste maakt zich sterk voor toeleveranciers in alle textiele producten, de tweede komt op voor de eigenaars van kleding- en schoenenwinkels. Hoewel beide partijen zich dus binnen de nationale modebranche bewegen, komen hun belangen niet altijd overeen. Nauwe onderlinge samenwerking is dan wel het credo - zo wordt er samengewerkt op het gebied van ketendigitalisering en EDI en vond in november 2004 zelfs voor het eerst een gezamenlijke ledendag plaats - maar wanneer de belangen van de ene partij niet stroken met die van de andere ontstaat er toch een conflict. Onenigheid komt voort uit verschil van mening over levering- en betalingstermijnen of wanneer een van beide zich teveel op het terrein van de ander begeeft. Als de twee grootste brancheorganisaties voor mode in ons land passen Modint en Mitex toch samen in één verhaal.

Stoffige clubs
Op buitenstaanders komen brancheorganisaties meestal over als logge, gesloten en stoffige clubs. Mitex voorzitter Jan Meerman zei daarover in een gesprek dat FashionUnited vlak voor zijn aantreden in 2003 met hem had: "Misschien lijkt het zo, maar de leden spreken dat tegen. Mitex is namelijk een stuk dynamischer dan de meeste mensen denken." Ook de leveranciersorganisatie Modint blijkt toegankelijker dan oorspronkelijk gedacht. Peter Artz, directeur van damesmodemerk Josephine & Co met ook de merken Jo. & Co Sport en Mark, is sinds drie jaar Modint-lid. Hij zegt: "Ik vind het knap dat je er altijd op een persoonlijke manier te woord wordt gestaan, want de organisatie heeft behoorlijk wat leden. Wanneer je als lid je ergens kritisch over uitlaat dan wordt daar goed mee omgegaan. Mijn ervaring is dat Modint zich niet afsluit voor kritiek en er een bevredigende reactie op geeft."
Van een brancheorganisatie wordt verwacht dat die enerzijds de belangen van haar leden behartigt en daarnaast de ondernemer bij zijn dagelijkse bedrijfsvoering ondersteunt. Dat klinkt mooi, maar bereikt men ook wat? Modint heeft in ons land ongeveer 800 leden. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar wie weet dat Modint daarmee ongeveer 70 procent van de totale omzet aan de leverancierskant binnen de branche vertegenwoordigt, realiseert zich dat deze organisatie wel degelijk iets te zeggen heeft. Deze invloed wordt onder andere aangewend bij onderhandelingen over een nieuwe CAO. Onder leden wordt verder bijvoorbeeld deelname aan buitenlandse beurzen gestimuleerd en er worden voor hen geregeld handelsmissies georganiseerd. De invloed van Modint is onlangs weer gegroeid. In januari van dit jaar is namelijk een fusie tot stand gekomen met de Vereniging van Nederlandse Tapijt Fabrikanten (VNTF). Hierdoor is een organisatie ontstaan die gezamenlijk een industriële en groothandelsomzet van €6,5 miljard realiseert. Hiervan wordt door verkopen aan detail- en tussenhandel ca. €4 miljard op de Nederlandse markt afgezet en €2,5 miljard in het buitenland. Als belangrijkste diensten worden Modints algemeen geaccepteerde verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden vaak genoemd alsook de module Creditmanagement & incasso. "In geen andere bedrijfstak is een zorgvuldig debiteurenbeheer zo belangrijk," zegt men zelf en leden kunnen deze vorderingen door de leveranciersorganisatie laten innen. Bovendien wordt een 'zwarte lijst' met wanbetalers in binnen- en buitenland bijgehouden waar, zoals Peter Artz het zegt, "wij dankbaar gebruik van maken". Ook Oscar Goudsmit van Mixi Modes noemt de mogelijkheid voor het uit handen geven van de financiële afwikkeling de voornaamste reden dat hij met zijn bedrijf al ruim veertig jaar lid is van Modint. "Dat je kunt dreigen om wanbetalers op die zwarte lijst te laten plaatsen, blijkt vaak al genoeg om een snelle betaling af te dwingen." Zelf noemt de organisatie nog de module Inkoop & Productie als belangrijke poot. Deze biedt informatie omtrent uitbesteding van de productie en is inzetbaar bij het oplossen van douaneperikelen (met het wegvallen van de quota is naar dat laatste momenteel veel vraag).

Hangjongeren
Retailorganisatie Mitex heeft ongeveer 4500 leden die gezamenlijk zo'n 13000 winkels hebben. Ook deze organisatie fungeert voor haar leden als vraagbaak bij juridische, bedrijfsmatige en personele kwesties en voert namens werkgevers CAO-onderhandelingen. Zij kan kortingen aanbieden op allerlei producten - van verzekeringen en brandstof tot abonnementen op vaklectuur - en Mitex behartigt natuurlijk ook de 'algemene branche belangen'. Een opvallend wapenfeit was bijvoorbeeld de succesvolle boycot van de Pembaboete, de boete die wordt opgelegd als een werknemer in de WAO komt, drie jaar geleden. Daarnaast maakt de retailorganisatie vrij veel werk van promotie van de branche naar de eindgebruiker, de consument. Het goed bekeken tv-programma LookingGood waarin steeds vier mensen aan een metamorfose worden onderworpen, is een initiatief van de brancheorganisatie die daarvoor samenwerkt met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het Hoofdbedrijfschap Ambachten, waarbij ondermeer kappers zijn aangesloten. Inmiddels is aan het programma ook een magazine opgehangen dat consumenten vaker over de drempel van modewinkel en kapperszaak moet trekken. Mitex weet de media überhaupt goed te vinden. Regelmatig komt de organisatie in het nieuws met onderzoeken en branchecijfers (zoals de Modemonitor met omzetcijfers per sector) of wanneer de noodklok wordt geluid over zaken die modeondernemers het leven zuur maken. Neem de hangjongeren die volgens Mitex de sfeer in winkelcentra zodanig verziekten dat mensen niet meer op koopavonden gingen winkelen. Eind vorig jaar veroorzaakte de organisatie de nodige ophef toen zij startende ondernemers ontraadde een winkel te beginnen vanwege de stijgende criminaliteit en gecompliceerde wet- en regelgeving in ons land. En half maart verscheen de Mitex voorzitter nog in het acht uur journaal toen hij bij Interpay 12.000 boze brieven en een schadeclaim van ondernemers afleverde vanwege hoge pintarieven.

Een ondernemer die geen lid is van een brancheorganisatie heeft ook profijt van sommige activiteiten zoals hierboven genoemd. Onderzoek, publiciteit en belangenbehartiging zijn nu eenmaal initiatieven die aandacht voor de hele branche opleveren en waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Daarnaast is een lidmaatschap niet goedkoop. Maar zoals eigenlijk bij elke vereniging wordt het meeste voordeel behaald door diegenen die er wel actief lid van zijn. Liesbeth Bruisten, eigenaresse van Annette Mode in Druten en 17 jaar Mitex-lid zei in het februarinummer van het Mitex Magazine: "Ik ben actief lid. Ik volg workshops, Business Clubs en ik ga naar de jaarlijkse ondernemersdag. Het is erg belangrijk om andere ondernemers te zien, gezamenlijk te brainstormen en zo oplossingen te bedenken." Een positieve instelling, maar je moet er wel tijd voor vrijmaken. Oscar Goudsmit doet dat bijvoorbeeld niet. "Naar vergaderingen en bijeenkomsten van Modint ga ik eigenlijk nooit," zegt hij. "Ik heb daar gewoon geen tijd voor." Toch piekert hij er niet over om zijn lidmaatschap op te zeggen. Uit zijn woorden blijkt dus dat ook bij 'passief' lidmaatschap voordeel te behalen valt. Goudsmit: "Wie als modeondernemer professioneel bezig wil zijn kan eigenlijk niet zonder." Paul Gardner van kindermodemerk Imps & Elfs is ongeveer zes jaar Modint-lid. Hij zegt desgevraagd bijna hetzelfde: "Zolang wij zaken doen, zullen wij lid blijven."

uit FashionUnited vakblad, april 2005
Esmerij van Loon

 

Branchecijfers februari 2004

Op dit moment maken ruim 450 ondernemers gebruik van de Modemonitor. Deze cijfers geven een indicatie van de ontwikkelingen in de markt. Hieronder treft u de omzetoverzichten aan van de maand februari voor zes segmenten binnen de modebranche. De cijfers geven een indicatie voor de gemiddelden in de verschillende segmenten.

Februari 2004
Maandomzet t.o.v. vorig jaar februari:
Damesmode - 3,1 %
Herenmode + 0,8 %
Jeans +12,6 %
Gemengd - 4,0 %
Baby / Kindermode - 13,8 %
Lingerie - 4,3 %

De tegenvallende tendens die in de eerste maand van 2004 te zien was, zet ook in de maand februari door. Met uitzondering van de jeanswinkels wordt in vrijwel alle modewinkels minder omgezet dan in de maand februari van vorig jaar. Het blijven echter gemiddelden van een heel segment. En binnen elk segment zijn wel een aantal opvallende zaken te bespeuren. Zo heeft in het damesmodesegment het hogere prijsniveau het verrassend goed gedaan. Deze plus wordt echter teniet gedaan door de negatieve omzetten in het midden-hoge prijsniveau.

De negatieve tendens die al een aantal maanden in de kindermode te zien is, zet ook deze maand door. Op alle prijsniveaus worden op dit moment negatieve omzetten gehaald. Het hoge prijsniveau heeft het op dit moment het zwaarst te verduren. Met –24% is hier echt sprake van een dip in de aankopen.

De komende maanden zal blijken hoe het eerste half jaar van dit jaar uitpakt ten opzichte van het eerste half jaar van 2003.

www.modemonitor.nl
19 maart 2004