eBusiness & EDI at ISPO

Aanstaande zondag start de ISPO Winter 07 in Munich, International Trade Fair for Sports Equipment and Fashion met maar liefst 1.850 exhibitors uit 40 landen. FashionUnited eBusiness is erbij. Bel nu +31 36 5382838 voor een afspraak over EDI, XML en eBusiness in sport op zondag 4 - woensdag 7 Februari op de New Munich Trade Fair Centre. meer >> FashionUnited.com

31 januari 2007

 

EDI Center toont >900 ontsloten fashion retailorganisaties

Op de homepage van www.FashionUnited.com staat sinds deze week een lijst online van meer dan 900 fashion retailorganisaties, waarmee via eGate EDI berichten uitgewisseld kunnen worden. Al langer staat een lijst met meer dan 300 ontsloten fashion leveranciers online. eGate is daarmee het grootste EDI netwerk voor de fashionbranche in de Europese markt.

De lijst met retailers bestaat uit zelfstandige winkeliers, winkelketens en department stores uit geheel Europa. Duitsland is het best vertegenwoordigd, maar inmiddels zijn er ook al meer dan honderd Nederlandse fashion retailorganisaties via eGate bereikbaar, waaronder Hout-Brox, Duthler, Pebo / Brandstore, Jansen-Noy, Ballegooyen en Van Tilburg Nistelrode om er enkele bij naam te noemen. Die 900 organisaties hebben gezamenlijk meer dan 8.000 winkels.

De retailers zetten EDI met name in ter terugdringing van de werkzaamheden met betrekking tot: het handmatig aanmaken van artikelen, het overtypen van orderbevestigingen, het ontvangstmelden plus sorteren van goederen en het printen plus aanschieten van eigen prijskaartjes. Door toepassing van EDI kan de winkelier de kaartjes met EAN codes van de leverancier in zijn eigen kassasysteem herkennen en correct verwerken.

In het EDI Center op www.FashionUnited.com vindt u desgewenst veel achtergrondinformatie over EDI en hetgeen EDI voor uw organisatie kan betekenen.

Op het FashionUnited Event van 4 april aanstaande in de RAI wordt middels een presentatie door GS1 (voorheen EAN Nederland) en middels een forumdiscussie met leveranciers én retailers uit de fashionpraktijk ook veel aandacht besteed aan EDI in de fashionmarkt. Zie www.FashionUnited.nl/event voor programma, beursdeelnemers en aanmelding. Het EDI Center van FashionUnited.com vindt u op stand nr. 19.

www.FashionUnited.com
23 maart 2005

 

FashionUnited sluit zich aan bij platform Ketendigitalisering

FashionUnited.com heeft besloten om zich aan te sluiten bij het Brancheplatform Ketendigitalisering. Brancheorganisaties Mitex en MODINT, retailorganisaties Euretco en Intres en de softwarepartners RetailConnect en FashionUnited.com zijn de intentie aangegaan om het Brancheplatform Ketendigitalisering gezamenlijk gestalte te geven voor de sectoren mode, sport, schoenen en mode-accessoires in Nederland. Hiermee wordt de langgekoesterde wens mogelijk dat leveranciers en detaillisten beter elektronisch gegevens kunnen uitwisselen.

Het Nederlandse platform zal de diensten die RetailConnect en FashionUnited.com tot nu toe ontwikkelde, integreren en verder uitbouwen. Zo komt er een standaard voor de branche waarmee de noodzakelijke ‘ketendigitalisering’ in de mode-, schoenen- en sportbranche een stap dichterbij komt.

MODINT, Mitex, Intres en Euretco lieten eerder dit jaar de mogelijkheden onderzoeken om zowel RetailConnect als FashionUnited.com onder een nieuwe naam intensief te laten samenwerken. Hetzelfde doel, efficiënter werken in de fashion kolom, gold voor beide organisaties. Geadviseerd werd een onafhankelijk en neutraal brancheplatform op te richten en daarmee effectiviteit en duidelijkheid voor retailers en leveranciers te creëren. Het platform moet de efficiency in de kolom stimuleren door elektronische gegevensuitwisseling tussen beide partijen gemakkelijker en transparanter te maken.

De partners zijn nu bezig om het brancheplatform concreet gestalte te geven. Het huidige produkt- en dienstenaanbod van RetailConnect en FashionUnited.com dient als basis en zal onder een andere naam, in andere eigendomsverhoudingen en vanuit neutraliteit naar de branche verder worden uitgebouwd. In het najaar zullen de eerst concrete stappen aan de branche bekend worden gemaakt.

www.FashionUnited.com
3 augustus 2004


 

Kleurcoderingen en EDI: eenduidigheid is gewenst; eenvoud is troef

Voor de uitwisseling van elektronische informatie tussen leveranciers en retailers in fashion is EDI (Electronic Data Interchange) sterk in opkomst. Daarbij wordt ondermeer artikelinformatie elektronisch overgedragen vanuit het leverancierssysteem naar het retailsysteem. De tools om de technische verschillen in de afwijkende formaten van de afzonderlijke computersystemen en databases te overbruggen, zijn reeds geruime tijd voorhanden (ediBOX). Naast deze technische oplossingen is het noodzakelijk dat men elkanders coderingen begrijpt. Dat heeft niets met techniek te maken, maar alles met standaarden en afspraken.

In het FashionUnited vakblad is eerder een achtergrondartikel over EDI in de modebranche verschenen (maart nummer, pag. 38-39).

Indien er ISO- of DIN-normeringen voorhanden zijn, zijn die leidend. Een voorbeeld daarvan is de materiaalcodering voor fashion conform DIN 60001-4. Daarin staat bijvoorbeeld opgenomen dat katoen wordt weergegeven met de code 'CO'. Indien er geen eenduidige standaarden voorhanden zijn, zijn partijen aangewezen op onderlinge afspraken. Het grote nadeel daarvan is dat er per relatie tussen leverancier en retailer een one-to-one vertaaltabel vereist is. Dat vergt veel inspanning voor opzet en beheer.

De oplossing is een zogenaamde tussenstandaard
Leveranciers kennen elk hun eigen kleurcode toe aan de door hen verkochte artikelen. Retailers hanteren op hun beurt elk weer een eigen kleurcodering volgens eigen inzichten. Voor het elektronisch uitwisselen van artikelgegevens is dat niet handig. Het is niet haalbaar om zowel leveranciers al retailers in fashion om te laten schakelen naar eenzelfde kleurcodering. De oplossing is een zogenaamde tussenstandaard: de WWS kleurcodering. Middels een eenmalige vertaaltabel aan leverancierszijde is het aan te bevelen in het berichtenverkeer (PRICAT) steeds de WWS kleurcode op te nemen, welke dan door een eenmalige vertaaltabel aan de kant van de retailer automatisch verwerkt en correct geïnterpreteerd kan worden.

Voorbeelden:
00000 = een kleurloos artikel
10000 = een effen wit artikel
31453 = een helgeel met roze gedessineerd artikel
90102 = een zwart/wit gestreept artikel
00009 = een veelkleurig, bont artikel
53009 = een bont artikel met donkergroen als hoofdkleur

Deze kleurcodering is niet bedoeld voor marketingdoeleinden; daarvoor kan eenieder zijn eigen interne kleurcodering blijven gebruiken. De WWS kleurcodering is bedoeld om kleurinformatie automatisch en gestructureerd over te dragen van het ene naar het andere computersysteem. Zie het als het elektronische Esperanto voor kleuraanduidingen in fashion.

Tussenstandaarden als de WWS kleurcodering zijn er ook voor artikelgroepen (de DTB artikelgroepsindelingen voor heren-, dames- en kinderkleding en de FEDAS artikelgroepsindeling voor sport), artikelsoorten (WWS) en ordersoorten (WWS). Voor maatcoderingen is er een Europese standaard in de maak. Het WWS profiel bevat tevens de definities van de in de fashionmarkt toegepaste EDI berichten en heeft een breed draagvlak in de Europese fashionmarkt.

Nadere informatie is te vinden op de Europese eMarketplace voor de modebranche: www.FashionUnited.com >EDI Center >Standardization.

uit FashionUnited Vakblad, mei 2004


 

Ook Makro kiest voor zelfde FashionUnited.com standaard

METRO NL (Makro) schakelt FashionUnited.com in voor EDI Partner Recruitment
METRO Cash & Carry Nederland B.V. (Makro) heeft samen met FashionUnited.com een project opgestart met als doel de invoering en/of uitwisseling van EDIFACT berichten tussen METRO NL en al haar fashion leveranciers (onderkleding, bovenkleding, sportkleding en accessoires).

METRO verstuurt daartoe een brief aan haar leveranciers, met daarin de verwachting van METRO dat de leverancier voor 31 december 2004 minimaal het bericht ORDERS (bestellingen) kan ontvangen en de berichten DESADV (elektronische pakbon), INVOIC (factuur) en PRICAT (stamdata) kan versturen. De eerste groep leveranciers heeft de brief begin maart 2004 ontvangen. In die brief staat de samenwerking met FashionUnited.com nader uiteengezet.

FashionUnited.com verkrijgt de contactgegevens per leverancier van METRO en zal de leveranciers benaderen en hen tools, hulp en/of advies aanbieden om tijdig aan de door METRO gestelde eisen te kunnen voldoen. Indien gewenst kan FashionUnited.com de leveranciers van dienst zijn op de volgende gebieden:

- Uitbreiden van het bestaande back-office systeem bij de leverancier met flexibele EDI software (ediBOX), waarmee niet alleen aan de eisen van METRO NL, maar ook aan de eisen en wensen van andere afnemers voldaan kan worden (volledige EDI enabling).
- Aansluiting van de leverancier op het internet based EDI netwerk voor de fashionbranche (eGate Service). Hiermee kunnen EDI berichten worden verzonden en ontvangen tegen zeer aantrekkelijke kosten in vergelijking met de traditionele VAN's als het X.400 netwerk. Via dit netwerk kunnen ook de berichten met METRO (NL, BE, DE, UK) en meer dan duizend andere retailers worden uitgewisseld.
- Begeleiding bij het voldoen aan de door METRO NL en andere afnemers gestelde eisen en wensen.
- Omzetten van traditioneel EDI (one-to-one connectivity) naar modern flexibel EDI (one-to-many connectivity) via internet (EDIINT).

Meer informatie over de diensten van FashionUnited op het gebied van EDI treft u aan op www.FashionUnited.com >EDI Center.

www.FashionUnited.com
6 april 2004


 

Rapport voorspelt ingrijpende verandering modebranche

Moderetailers in West Europa staat nog een zware periode te wachten. Dit slechte nieuws is de conclusie van een onderzoek binnen de branche dat dinsdag werd gepubliceerd. Uit het rapport 'Apparel Retailing in Western Europe' komt naar voren dat de druk die grote modeketens zoals H&M en Zara op retailers en warenhuizen uitoefenen alleen maar zal groeien. Het rapport waarschuwt dat in de West Europese modebranche een aardverschuiving zal plaatsvinden als gevolg van de enorme groei die deze ketens doormaken.

Hoewel dalende verkoopcijfers van moderetailers zullen in 2003 de concurrentiepositie van deze bedrijven verder ondermijnen, wordt in het rapoort ook geconcludeerd dat grote Europese kleding retailers een inhaalslag voeren door snelle innovatieve productontwikkeling. Bovendien wordt - met succes - veel tijd en energie gestoken in een drastische reductie van de kosten.

Ira Kalish, directeur van het Retail Forward's Global Intelligence Program dat het onderzoek heeft gedaan, benadrukte dat steeds snellere productie en flashcollecties binnen de modebranche alleen maar zullen toenemen.

22 januari 2003

 

Veel bedrijven rommelen maar wat aan met e-business

Veel bedrijven die zich bezighouden met e-business doen maar wat. In de meeste gevallen worden doelen en strategieen niet op elkaar afgestemd. Deze vernietigende conclusie trekt organisatieadviesbureau Berenschot op basis van een onderzoek naar de strategieen van 41 bedrijven die fors in e-business investeren. In deze steekproef is niet één modebedrijf opgenomen, daar deze minimaal investeren in nieuwe communicatie technologie.

Slechts 32 procent van de onderzochte bedrijven hebben een e-business-strategie die aansluit bij de strategie van de onderneming. Ook onderzoeken deze bedrijven of hun e-business-activiteiten wel of niet succesvol zijn. Hier tegenover staat dat tweederde van de onderzochte bedrijven, ondanks vaak aanzienlijke investeringen, nauwelijks meet in welke mate hun e-business-doelen worden bereikt. De Berenschot-onderzoekers stellen dat de bedrijven die geen expliciete doelstellingen ten aanzien van e-business hebben, niets anders doen dan `meeliften op de hype`. Toch zijn de onderzoekers niet louter somber gestemd. `Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven snel leren. Het succespercentage onder debedrijven die langer dan een jaar met e-business bezig zijn ligt duidelijk hoger dan dat onder de overige bedrijven`, stelt consultant Onno Ponfoort.

Ook bedrijven uit de modebranche moeten eerst inventariseren wat hun eigen doelstellingen zijn, zowel offline als online. Modeportaal.nl kan daarbij een goede partner zijn, met veel ervaring op het gebied van mode en internet.
Bron : Automatisering Gids nr. 45

 

MODINT en MODEPORTAAL Onderzoek automatisering, internet en e-commerce Zomer 2001

Informatie en communicatie technologie heeft in de afgelopen jaren ons aller manier van zaken doen veranderd en zeker binnen de modebranche biedt onder andere internet vele nieuwe kansen. Om beter en concreter inzicht te krijgen in de stand van zaken rond internet en automatisering bin-nen de branche, hebben Modeportaal.nl en Modint Business het plan opgevat een onderzoek te doen onder leveranciers EN detaillisten. Juist waar beiden elkaar ook in hun automatisering tegenkomen doen zich snelle ontwikkelingen voor. E-commerce doet zijn intrede in onze branche. Het deel gewijd aan de leveranciers is eind september afgesloten.
Onderstaand vindt u de belangrijkste conclusies van het rapport E-Business in the Fashion Branch dat Petra Geurts van de Arnhem Business School samenstelde.

Het rapport brengt de mogelijkheden van e-business in de mode branche in kaart. Tevens geeft het de uitkomst van een enquÍte onder leveranciers.

De inzenders
De vragenlijst werd onder een kleine 700 leden van MODINT verspreid. Er was een 18 procent respons van (bruikbare) formulieren die op tijd binnen kwamen. Na het verstrijken van de response periode mochten we nog 17 formulieren ontvangen die qua inhoud niet sterk afweken van de andere, maar de conclusies versterkten.
Van de respondenten was 59% als fabrikant te betitelen, 42% als groothandel of agent met voorraad, 13 % als agent zonder voorraad, 12 % als loonbedrijf, om de grootste groepen te noemen. De helft deed in dames en/of heren kleding en 16% in kinderkleding. Coorporate fashion was met 15% ook goed vertegenwoordigd. Bedrijven in onderkleding en accessoires (ieder 6%) stuurden ook in. Hoewel de groep met 1-5 werknemers het grootst was, kan men zeggen dat de spreiding over de bedrijfsgrootte in aantallen werknemers goed was.

Automatisering
De bedrijven die de geantwoord hebben zijn vrijwel allen reeds behoorlijk geautomatiseerd gezien het aantal computers dat men gebruikt, de gebruikte software, soms de aanwezigheid van eigen IT personeel en het feit dat ruim drie kwart in de jaren 1997-2001 een internet aansluiting heeft geÔnstalleerd. Het kan wel zijn dat de meer IT georiŽnteerde bedrijven gereageerd hebben en de uitkomsten wat scheef trekken.
De meest gebruikte groep softwarepakketten is natuurlijk financiŽle software. Van alle inzenders gebruikt 91 % deze software. Dan volgen toepassingen als CAD en warehousing (ieder ca. 47%) en ERP pakketten (32%) als de belangrijkste toepassingen.

Waarvoor gebruikt men het internet nu?
E-mail is natuurlijk een belangrijk deel van het gebruikt van internet, vooral richting afnemers en leveranciers. Verder ziet men het net vooral als medium om informatie verzamelen. De helft van de bedrijven heeft een eigen website. Een groter deel (94%) heeft een eigen domeinnaam. Het rapport geeft meer details, met name over de bezochte sites en de informatie die men zoekt. Ook aan het kopen en verkopen via internet wordt aandacht besteed. Hier blijkt dat vooral email gebruikt wordt, maar ook andere mogelijkheden als EDI, websites en portals, al dan niet gekoppeld aan het back-office. Een e-marketplace is nog ver van huis voor de meeste bedrijven.

Informatie
Terwijl het overgrote deel van de bedrijven aangeeft dat internet van waarde is voor het bedrijf, geeft 40% aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Brancheorganisaties en IT bedrijven dicht men hier een grote rol toe. Met name informatie over branche specifieke toepassingen is welkom. Het rapport geeft overigens ook aan dat een aantal structurele problemen in de branche de doorbraak van e-business remmen. Denk aan het belang dat men hecht aan persoonlijke relaties, het grote aantal kleine bedrijven en het feit dat toepassingen, met e-marketplaces, pas interessant wor-den bij een behoorlijk aantal gebruikers en deelnemers.

Kansen liggen het feit dat IT in het algemeen helpt de keten efficiŽnter te organiseren: zaken gaansneller bij lagere kosten. De vraag rijst echter of bedrijven die al problemen hebben om te overleven aan kunnen haken en e-business als overlevingsstrategie in kunnen zetten. Het volledige rapport (engels, 39 pagina's en 25 pagina's tabellen en grafieken) is verkrijgbaar tegen betaling van Eur 400,= excl BTW en verzending en kan besteld worden bij Lennard Minderhoud van Modeportaal.nl .
Nadere informatie bij:

Lennard Minderhoud

Email: [email protected]
www.FashionUnited.nl
Rens Tap
MODINT Business
Postbus 69265
1060 CH AMSTERDAM
Tel: 020-5121426
Fax: 020-6170634
Email: [email protected]
www.modintbusiness.nl

 

 

 

Onderzoek automatisering, internet en e-commerce

ICT heeft in de afgelopen jaren ons aller manier van zaken doen veranderd en zeker binnen de modebranche biedt onder andere internet vele nieuwe kansen. Communicatielijnen worden korter, waardoor u sneller en efficiŽnter kunt werken met zowel consumenten als leveranciers, tevens kunt gemakkelijk kosten besparen in uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Om beter en concreter inzicht te krijgen in de stand van zaken rond internet en automatisering binnen de branche, hebben Modeportaal.nl en Modint Business een onderzoek gestart onder leveranciers EN detaillisten. Juist waar beiden elkaar ook in hun automatisering tegenkomen doen zich snelle ontwikkelingen voor. E-commerce doet zijn intrede in onze branche.

Aan de hand van de resultaten zullen wij beter inzicht hebben in uw ICT vraagstukken en brancheprojecten kunnen starten en begeleiden, om zo de koppeling tussen groothandel en detailhandel te helpen optimaliseren. Denkt u aan pilot-projecten rond elektronisch zakendoen, cursussen, contacten met software leveranciers rond de functionele eisen die aan pakketten gesteld worden, best practice in de bouw van websites etcetra.

Hoe meer u en wij weten over de richting waarin de branche zich beweegt, hoe meer houvast u zelf ook heeft in de ontwikkeling van uw ICT strategie. Wij hopen dat u de moeite neemt om het vier pagina's tellende onderzoek in te vullen (indien u geen enquete toegestuurd heeft gekregen, sturen wij u die op uw verzoek graag toe). De algemene resultaten van dit onderzoek ontvangt u op verzoek in oktober 2001.

Indien u vragen heeft horen of lezen wij die graag. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Contactpersoon:
Lennard Minderhoud
Tel: 033 4558223
http://www.modeportaal.nl
Email: [email protected]

 

Een beeld van de Nederlandse mode op www.fashioncommunity.nl

Het Vormgevingsinstituut lanceerde op 1 oktober 2000 haar jongste website: www.fashioncommunity.nl. Opgedeeld in vier categoriŽn - fashion, high-fashion, textiel en nieuw talent - geeft het werk van tot nu toe dertig ontwerpers een gemÍleerd overzicht van wat Nederland te bieden heeft. Eenvoudig van opzet en in gebruik geeft www.fashioncommunity.nl de bezoeker de mogelijkheid cv's, persberichten en beeldmateriaal van recent werk van de deelnemende ontwerpers te bekijken.

Door onder meer het ontbreken van agentschappen in de Nederlandse modewereld, is het voor geÔnteresseerden helaas niet eenvoudig een up-to-date overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken van de Nederlandse mode. Het Vormgevingsinstituut wil met de website www.fashioncommunity.nl aan deze situatie een einde aan maken. Het is natuurlijk niet de bedoeling een agentschap te worden, maar het instituut hoopt met dit initiatief wel vraag en aanbod iets dichter bij elkaar te brengen en anderen te inspireren het web ook te gaan gebruiken voor presentaties.

Na de succesvolle besloten opening van de expositie 'Dutch Modernism' voor de internationale pers, is dit het tweede initiatief van het instituut dit jaar, op het gebied van de mode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Westerhof,
e-mail: [email protected],
Tel: 020 - 5516500.

De website is geproduceerd door Annelies Nuy naar een idee van Fashion Fast Forward.