Jeugdgroep Intres

De jeugdmode-ondernemers binnen retailservice-organisatie Intres hebben zich verenigd in de `GS Dept Groep`. Gezamenlijk willen de ondernemers efficienter te werk gaan zodat er een beter rendement en groei kan worden gerealiseerd. Tot vorig jaar waren de jeugdmode-ondernemers bij Intres opgesplitst in twee groepen, 'AUB' en 'Get Smart'. Beide groepen werkten al samen, en richtten zo het private label-jeugdmerk GS Dept op, een collectie van mode-items en basics in de maten 92 tot en met 176. Het is de bedoeling dat het merk vier keer per seizoen wordt uitgeleverd.

Door de samenwerking officieel te maken, is één groep ontstaan, onder leiding van groepsmanager Hans Oudshoorn. Hij hoopt de ondernemers bewuster te maken van de omgeving en de consumenten door geregeld marktontwikkelingen, trends, en onderwerpen als EDI met elkaar te bespreken. Momenteel telt de GS Dept Groep 24 leden met dertig winkels. Het is de verwachting om elk jaar uit te breiden met zo'n vijf leden. De groep heeft twee instapmomenten, in juli en in januari.

www.intres.nl
2 juni 2008

 

Eurobrands weg bij Intres

Intres draagt vanaf juni de ontwikkelaar van kindermodemerken Eurobrands over aan Henk Havinga. Henk Havinga, directeur mode bij Intres, neemt het bedrijf over via een management buy-in. De merken Beebies, Ministars en X-tract en Exclusive Brands zullen als gevolg daarvan diverse veranderingen ondergaan.

Henk Havinga ziet met de overname een oude ambitie vervuld: die van het zelfstandig ondernemerschap. "Hiermee gaat een droom in vervulling. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in na jarenlang met veel plezier bij Intres te hebben gewerkt." Behalve Henk Havinga, verlaat ook Taco Ubbink -die vanuit Intres reeds de directie voerde over Eurobrands- Intres. Hij zal bij Eurobrand de functie van statutair directeur op zich nemen en in die hoedanigheid verschillende veranderingen doorvoeren. Allereerst wordt er een hoofd styling aangesteld om de onderlinge samenhang van de merken te vergroten. Ten tweede wordt de afdeling marketing uitgebreid, teneinde internationale uitbreiding te bespoedigen. Op het expansieverlanglijstje staan de Scandinavische en de Oostenrijkse markt en later wellicht Engeland. Verder wil hij de levermomenten beter aanpassen op de markt: "Door een verschuiving in het verkoopseizoen hebben we ervoor gekozen om er een levermoment in oktober bij te plaatsen en het levermoment in juni te laten vervallen," legt hij uit.

Oscar van den Ende, algemeen directeur Intres, vindt de stap naar een management buy-in logisch: "Eurobrands past uiteindelijk niet in onze strategie. We willen als Intres facilitair zijn voor leden en leveranciers en niet zélf leverancier zijn. Eurobrands was en blijft ‘preferred supplier' voor een vijftigtal belangrijke Intres-leden. Ik respecteer de beslissing van Henk Havinga, al is het jammer dat zo'n ervaren manager in het vak onze organisatie verlaat.'' Eerder stootte Intres de schoenendivisie al af. De management buy-in heeft geen gevolgen voor de medewerkers. Binnen Intres wordt momenteel gezocht naar opvolgers voor Havinga en Ubbink.

www.intres.nl
16 mei 2008

 

Schoenengroep Intres van de baan

De retail serviceorganisatie Intres heeft de oprichting van een schoenengroep stopgezet. Dat zegt Jules van den Donk, acquisitiemanager van de mode en textieldivisie bij Intres. Aanleiding voor het afblazen van het initiatief was een gebrek aan serieuze belangstelling. "Uiteindelijk was het toch te moeilijk om de schoenenbranche geïnteresseerd te krijgen," aldus Van den Donk.

Sinds begin november 2005 werkte Intres al aan het opzetten van een schoenengroep, maar het initiatief ging vorig jaar september pas officieel van start. Op dat moment waren er bijna vijftig belangstellende retailers bij betrokken. Een deel daarvan bleek uiteindelijk niet te voldoen aan de eisen die Intres stelde en een ander deel was te terughoudend. Wat overbleef was een verzameling retailers die volgens Intres niet groot genoeg en niet homogeen genoeg was om het initiatief op geloofwaardige wijze voort te zetten.

Met de oprichting van een schoenengroep hoopte Intres te kunnen groeien. Door een nieuwe afdeling op te richten, was er de minste kans dat de nieuwe organisatie bestaande bedrijfsinitatieven in de weg zou zitten. Helemaal van de baan is het plan nog niet, zegt Van den Donk: "Een schoenengroep in aansluiting op de bestaande activiteiten is bijna vanzelfsprekend," zegt hij. "Maar op korte termijn is dat voor ons niet haalbaar."

www.intres.nl
24 juli 2007

 

Intres verplaatst beurs naar Showroom

De dames- en herenmodepreview zomer 2008 van retailservice-organisatie Intres wordt dit jaar gehouden op de beurs Showroom. Tot nu toe vond de beurs plaats in het eigen gebouw in Hoevelaken. Er waren meerdere redenen voor om de preview te verplaatsen, vertelt Taco Ubbink, branchemanager Mode van Intres. “Voor detaillisten is het makkelijk om één platform te hebben waar ze terecht kunnen voor hun informatie en collecties. Voor ondernemers is het niet praktisch als ze eerst in Hoevelaken moeten zijn en vervolgens in Amsterdam. Met het verplaatsen van de modepreview centreren we alle activiteiten.”

Verder is Intres gecharmeerd van Showroom. De beurs voor het middensegment werd vorig seizoen voor het eerst gehouden in de Rai en werd positief ontvangen door de bezoekers. “Intres wil laten zien dat we het initiatief waarderen. De beurs voorziet in een behoefte en de organisatoren hebben met het opzetten van de Modefabriek al laten zien waartoe ze in staat zijn.”

Showroom ruimde duizend vierkante meter in voor Intres. In die ruimte zijn stijlkamers ingericht met daarin beeldpresentaties van de trends voor komend seizoen. De Intrestrend-ruimte is tijdens de beurs voor iedereen toegankelijk. Op vertoon van hun lidmaatschapnummer krijgen Intresleden gratis toegang tot Showroom. Ook kunnen zij de trendpresentatie bijwonen die Intres tussen 12.00 en 14.00 voor de leden houdt. Dan geven Charlotte Bik en André Visser tekst en uitleg over de trends.

www.showroomamsterdam.nl
5 juli 2007

 

Intensievere samenwerking Intres en Modint

Ondernemersorganisatie Modint en retailservice organisatie Intres breiden hun samenwerking uit. Dat hebben de organisaties deze week vastgelegd in een overeenkomst. De samenwerking heeft vooral betrekking op de gezamenlijke inkoop van goederen en diensten die niet tot de kern van de bedrijfsvoering behoren, zoals bijvoorbeeld telecommunicatiediensten of apparatuur.

Ook omvat de overeenkomst afspraken over de wijziging van de NTKC-voorwaarden. Voor Modint heeft de overeenkomst behalve de zakelijke aspecten ook een symbolische waarde. “In de afgelopen jaren voerden de organisaties een juridische strijd op basis van de mededingingswet, en die periode is hiermee voorgoed afgesloten,” aldus Modintdirecteur Jef Wintermans.

www.modint.nl
www.intres.nl
10 mei 2007

Omzetdaling voor Intres

De omzet van retail serviceorganisatie Intres is vorig jaar met een procent gedaald tot € 981 miljoen. De nettowinst steeg wel, namelijk van € 2,2 miljoen in 2005 tot € 3,1 miljoen in 2006. Oorzaak daarvoor is de verkoop van Fedac en het lager uitvallen van de kredietlasten. Wanneer bedrijfsbeëindigingen buiten beschouwing blijven, groeide de omzet met 2 procent. De totale omzet in de categorie Mode bedroegt € 282 miljoen, een daling ten opzichte van 2005 waarin € 284 miljoen werd omgezet. Gemiddeld bereikte de modedivisie een omzetplus van gemiddeld 4 procent, waarin kindermode met acht procent het hoogst scoorde. De damesmode groeide met drie procent het minst. De best presterende onderneming was Jambelle, dat pluste met maar liefst 24 procent. Procentueel bekeken bereikte de divisie Sport de grootste groei. De totale omzet in Sport kwam uit op € 162 miljoen ten opzichte van € 158 miljoen in 2005. Intersport bereikte een omzetplus van negen procent en Coach groeide met zes procent. Het aantal ondernemers met een lidmaatschap van Intres daalde met vier procent. Eind 2006 had Intres 1.347 leden met 2.001 winkelvestigingen. De retailserviceorganisatie voor de mode-, sport-, wonen- en boekenbranches vertegenwoordigden vorig jaar een consumentenomzet van € 2,1 miljard, ongeveer evenveel als in 2005.

www.intres.nl
1 mei 2007

 

Leden Forum verlaten Intres

Het merendeel van de leden van ondernemersgroep ForumGroup ondersteunt de beslissing van het bestuur om zelfstandig verder te gaan, dus onafhankelijk van retailorganisatie Intres. Dat blijkt uit het feit dat reeds 48 leden van de ondernemersgroep mee zijn gegaan naar de nieuw opgerichte Detailhandelscoörporatie Forum Group U.A. Deze 48 leden hebben hun lidmaatschap van de retailorganisatie opgezegd. Tot voor kort maakte de ondernemersgroep onderdeel uit van Intres, maar deze maand verliet de ondernemersgroep de organisatie om zelfstandiger te kunnen opereren. Voordat ForumGroup zelfstandig werd, telde de groep ongeveer 63 leden. Vanaf december vestigt Forum Group U.A zich in het World Fashion Centre in Amsterdam. Daar zullen ook de offertedagen en de groepsinkoopdagen plaatsvinden. De samenwerking met Intres is nog niet geheel van de baan. De centrale betalingen zullen nog worden uitgevoerd door Intres en ook is er nog een samenwerking bij de organisatie van twee beurzen.

www.intres.nl
27 oktober 2006

 

 

Forum Group toch weg bij Intres

Ondernemersgroep Forum Group en retailserviceorganisatie Intres hebben hun samenwerking alsnog beëindigd. Wel blijft Intres betrokken bij de centrale betalingen van de Forum Group. In augustus maakte de Forum Group ook al bekend op te stappen, maar hier kwam de organisatie toen op terug na nieuwe onderhandelingen met Intres.

Vanaf 2007 gaat de Forum Group zelfstandig verder onder de naam Detailhandelscoöperatie Forum Group U.A.. Deze naam heeft het bestuur op 16 augustus notarieel laten vastleggen. De Forum Group wil Intres verlaten omdat het meer zelfstandige beslissingen wil kunnen nemen. Beide partijen zeggen tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Intres-directeur Henk Havinga: “Ik zie het als verfrissend voor beide partijen.”

www.intres.nl
23 oktober 2006

 

 

Forum Group blijft toch bij Intres

intresOndanks de harde woorden die Forum Group-bestuurder vorige week sprak over het vertrek van de groep bij retailserviceorganisatie Intres, zal de ondernemersgroep de samenwerking met Intres naar alle waarschijnlijkheid toch voortzetten. Dat zegt directeur Henk Havinga van Intres na intensieve gesprekken met de Forum Group. “De overeenkomst met de Forum Group is op een aantal inhoudelijke punten aangepast. Er resten nog enkele kleine punten, maar de voortgang is nagenoeg zeker.”

Vorige week nog liet de Forum Group weten vastbesloten te zijn de samenwerking met Intres te beëindigen. Het bestuur had zelfs bij de notaris een nieuwe organisatie opgericht, onder de naam Detailhandelscoöperatie Forum Group U.A.

Havinga beschouwt de kwestie als een leerzame ervaring: “Achteraf is het makkelijk om te bedenken hoe deze zaken voorkomen hadden kunnen worden, maar onenigheid komt in de beste huwelijken voor. Voor ons staat het belang van de individuele ondernemer voorop.”

Bestuurder Herman Nijpels wilde niet reageren op de hernieuwde samenwerking. Binnenkort zullen de Forum Group en Intres een gezamenlijke reactie naar buiten brengen.Forum bestaat nu uit 63 leden met in totaal 80 vestigingspunten. De Forum Group werd acht jaar geleden opgericht en maakt sinds juli 2003 deel uit van de organisatie Intres.

www.intres.nl
24 augustus 2006

 

Hielkema nieuwe groepsmanager Intres

Hester Hielkema (38) is sinds 1 augustus de nieuwe groepsmanager Ladies Department bij Intres Mode/Textiel. Ze wil in haar nieuwe functie vooral de communicatie binnen de groep verbeteren.
Het Ladies Department is een groep van 24 zelfstandige damesmode-ondernemers in het midden- en hoge segment. In de groep werken de ondernemers samen op inkoopgebied en wisselen daarnaast informatie uit over de bedrijfsvoering. De laatste drie maanden was de functie van groepsmanager vacant. Voor die tijd zag de groep een aantal managers achter elkaar vertrekken.

Hielkema is dan ook vooral van plan om het groepsgevoel te verbeteren: “Het moet weer een hechte eenheid worden, waarin iedereen even belangrijk is. Dat komt de samenwerking ten goede.”
Hielkema werkt al zo’n 15 jaar in de modebranche. Zij heeft ervaring opgedaan aan zowel de leverancierskant als aan de kant van de ondernemers in haar functies bij onder meer Nike, Vanilia en Promiss. Voordat zij de stap naar Intres maakte, bekleedde ze de functie van manager mode bij brancheorganisatie Mitex.

www.intres.nl
22 augustus 2006

 

Forum Group verlaat Intres

Het bestuur van de ondernemersgroep Forum Group heeft de samenwerking met retailserviceorganisatie Intres beëindigd. Vanaf 2007 gaat de Forum Group zelfstandig verder onder de naam Detailhandelscoöperatie Forum Group U.A.. Dat heeft het bestuur op 16 augustus notarieel vast laten leggen.

In maart startte de Forum Group een onderzoek naar hoe de toekomst van de groep eruit zou zien als het de samenwerking met Intres voortzette. Daaruit concludeerde het bestuur dat de gewenste zelfstandigheid van de Forum Group en de voortzetting van het forumbeleid niet behouden kon worden als de groep bij Intres bleef. Bestuurder Herman Nijpels wil niet dieper op de zaak ingaan "om te voorkomen dat het idee ontstaat dat de Forum Group negatief zou denken over Intres."

De Forum Group is ruim 8 jaar geleden opgericht en maakt sinds juli 2003 deel uit van de organisatie Intres. Tot nu toe was de groep erin geslaagd zijn eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden binnen Intres. Forum bestaat nu uit 63 leden met in totaal 80 vestigingspunten.

Intres zelf is verrast door de stap van de ondernemersgroep. "We waren er niet van op de hoogte dat er plannen waren in deze richting," vertelt Henk Havinga, directeur van Intres Mode. "Ook de leden met wie wij contact hebben opgenomen zijn verbaasd door het nieuws," aldus Havinga. De retailserviceorganisatie wil komende week met het bestuur en de leden rond de tafel om zich te beraden op de toekomst.

Nijpels laat weten dat het bestuur er bewust mee gewacht heeft om de leden en Intres te informeren. "We wilden niet over één nacht ijs gaan en zeker zijn van onze zaak. De leden zijn op 16 augustus per brief en email geïnformeerd over het besluit." Voor gesprekken met Intres staat hij open: "Maar ons besluit staat vast. Forum Group gaat op zichzelf."

www.intres.nl
17 augustus 2006

 

Intres begint schoenengroep

Intres werkt sinds november 2005 aan het opzetten van een schoenengroep. De retail serviceorganisatie heeft laten weten dat op dit moment ruim veertig retailers uit de schoenenbranche geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap. Officieel presenteert de schoenengroep zich eind september.

Jules van de Donk, acquisitiemanager van de mode en textieldivisie bij Intres, zegt dat groei voor Intres de belangrijkste reden was om in het schoenensegment te stappen: “Wij willen graag in volume toenemen. Door in schoenen te gaan, conflicteren we niet met enige van onze andere activiteiten, dus is het redelijk veilig. Bovendien zijn schoenen een essentieel onderdeel van het modegedrag van consumenten.”

Vorig jaar noteerde de modetak van Intres -waar onder meer Livera, Lindessa en Jambelle onder vallen- een omzetdaling van 3 procent. Het marktaandeel van Livera in bodyfashion steeg wel, tot 9,6 procent ten opzichte van 9,2 procent het jaar ervoor.

Volgens Van de Donk heeft Intres iets toe te voegen op de markt omdat er er in de schoenenbranche behoefte is aan meer voeding vanuit de wereld van de bovenmode. “Uit onderzoek is gebleken dat de schoenenretailers zich graag laten inspireren door de bovenmode. Meer dan nu gebeurt. Intres stuurt zo’n 1200 modewinkels aan en kent de markt dus als geen ander. Daar zal de schoenengroep van profiteren,” aldus Van de Donk.

Retailer Ralf Mulder van Mulder Schoenen in Alkmaar weet nog niet of hij zich gaat aansluiten bij de groep: “Om iets te kunnen betekenen moet de groep groot genoeg zijn. Veertig leden is nog niet erg veel;” zegt hij. Toch ziet hij er als retailer wel iets in: “Ik denk dat een dergelijke organisatie wel voordelen kan bieden, vooral op het gebied van inkoopkortingen.” Aan ‘voeding’ vanuit de modebranche heeft hij echter geen behoefte. “Het is iets van de laatste jaren dat schoenen en kleding meer op elkaar inspelen, maar ik zie niet in waarom de schoenenbranche daarin de volgende partij moet zijn.”

Behalve een schoenengroep wil Intres een eigen merk voor schoenen beginnen. Daarvoor hebben verschillende brandleveranciers hun medewerking al toegezegd. Het is de bedoeling om dit label voor 2007 operationeel te krijgen. Hoe het nieuwe label gaat heten, is nog niet bekend.

www.intres.nl
4 augustus 2006

 

Intres verdubbelt netto resultaat; omzet daalt

Intres realiseerde in 2005 een bedrijfsresultaat van €2,2 miljoen. “De stijging met 19 procent ten opzichte van het jaar daarvoor is te danken aan de sterke focus op risicobeheersing” zo meldt de retail service organisatie. Het resultaat na belastingen kwam eveneens uit op €2,2 miljoen - bijna een verdubbeling ten opzichte van 2004 - en dit is mede het gevolg van het positieve resultaat uit deelnemingen.

De omzet van Intres is met 10 procent gedaald van €1,1 miljard in 2004 naar €994 miljoen. Volgens de organisatie komt dit voornamelijk door het wegvallen van centraal-betaaldiensten voor niet-Intresleden. Het eigen vermogen van Intres bedroeg eind 2005 €29,8 miljoen ten opzichte van €27,7 miljoen in 2004. De cashflow kwam uit op €5,3 miljoen, in 2004 €4,4 miljoen. Verder zag de organisatie zijn ledenaantal met 4 procent krimpen.

Algemeen directeur Oscar van den Ende zei in een toelichting: “Een evenwichtige verdeling van de omzet blijft voor Intres een belangrijk aandachtspunt. De financiële dienstverlening die wij bieden maakt een aanzienlijk deel uit van onze winst. Ons streven is om de aangesloten ondernemers effectiever gebruik te laten maken van onze kennis, schaalvoordelen en commerciële ondersteunende activiteiten. We willen onze leden nog meer gebruik laten maken van ons serviceapparaat.”

De modetak van Intres (o.a. Livera, Lindessa, Jambelle, First//Man) noteerde een lichte omzetdaling van 3 procent. Het marktaandeel van Livera in bodyfashion totaal is in 2005 gestegen tot 9,6 procent ten opzichte van 9,2 procent het jaar ervoor. In 2005 werd de Livera-formule volledig gerestyled. Het merk straalt nu meer eenheid uit en Livera is aantrekkelijker geworden voor een grotere doelgroep.

Intres is één van de grootste retail service organisaties in Nederland, die professionele, zelfstandige ondernemers uit de mode/textiel-, wonen-, sport- en mediabranche ondersteunt in hun totale bedrijfsvoering. Bekende winkelformules zijn: Livera, Jambelle, First//Man, Intersport, Coach, Libris, Blz., Morgana Slaapkamers, Binnen, Runner Wonen en Burmann.

www.intres.nl
18 mei 2006

 

Intres Mode/Textiel groeit

In 2004 is de omzet van Intres Mode/Textiel met 3 procent gestegen. Hiermee deden de Intres-ondernemers het op het gebied van dames-, heren- en jeugdmode en bodyfashion beter dan het marktgemiddelde. De verbeterde resultaten werden vooral veroorzaakt door de eigen productontwikkeling vanuit de stylingafdeling en door een aantal vernieuwde formules.

Henk Havinga, divisiedirecteur van Intres Mode/Textiel, zegt: "In 2005 gaan we meer aandacht besteden aan training en kennisontwikkeling van onze ondernemers. Ook informatie-uitwisseling binnen de branche blijft een speerpunt. De ontwikkeling van een centraal datasysteem, waarop alle kassa's zijn aangesloten, staat voor de nabije toekomst op de agenda. Dit systeem biedt ondernemers waardevolle informatie en versterkt hun positie. Het delen van kennis en gegevens zal leiden tot gezamenlijke successen."

Als divisie van retail service organisatie Intres is Intres Mode/Textiel actief in vier segmenten: jeugd-, dames- en herenmode en bodyfashion. Daarbinnen vallen formules als Livera, Lindessa, Jambelle, Fist/Man en First Lady. Ruim 750 inkoopleden zijn bij Intres Mode/Textiel aangesloten en zijn in samenwerkingsgroepen actief.

Vorig jaar besloot Intres Mode/Textiel een aantal damesmodeformules nieuw leven in te blazen. Zo werd First Lady onder handen genomen. Zowel het assortiment, het winkelinterieur en het logo werden vernieuwd. Been- en ondermodeformule Jambelle kreeg een nieuw winkelinterieur en logo en voor lingerieformule Livera werd ook een nieuw logo ontworpen. Voorts introduceerde Livera begin dit jaar een nieuwe huisstijl en winkelconcept.

Voor de algemene bodyfashion is 'Bodyfashion à la carte' ontwikkeld. Hiermee kunnen ondernemers extra samenwerking of service aanvragen. De styleafdeling van de divisie Mode/Textiel is verder ontwikkeld. De processen zijn gestroomlijnd en de ondernemers zijn nauw betrokken bij ontwerp en kleurstelling. Intres heeft een vendor rating-systeem ontwikkeld dat de prestaties van leveranciers op zestien verschillende punten beoordeelt. Zo heeft Intres Mode/Textiel meer controle over de productie van de collecties.

www.intres.nl
12 mei 2005

 

ingezonden mededeling
Is ondernemen gesneden koek voor u?

Onder bovenstaand motto nodigt de Mode/Textiel- divisie van INTRES zelfstandige ondernemers in de mannen- vrouwen-, kinder/jeugdmode of bodyfashion uit voor een kennismakingsbezoek. De bijeenkomst staat gepland voor maandag 13 juni 2005, aanvang 10.30 uur bij Intres, Hoevelaken.

Voor zelfstandige mode ondernemers heeft Intres een goed verhaal. “Heeft u het idee dat u meer uit uw zaak kunt halen? Minder zorgen, meer omzet en betere marges?” INTRES nodigt u uit voor een toekomstvisie in de mode.

Deelnemers kunnen rekenen op een nuttige en informatieve bijeenkomst.
Gastspreker is onder andere Jan Kessels, voormalig directievoorzitter de Bijenkorf, HEMA en V&D.
Reserveren en aanmelden.
Bent u ondernemer in mannen- of vrouwenmode, kinder/jeugdmode of bodyfashion?
Meld u dan uiterlijk 27 mei a.s. aan voor deze unieke bijeenkomst. Deelname is gratis.

Bel of mail naar Edy Arnold | [email protected] | T 033 – 253 27 54
U ontvangt tijdig een bevestiging en routebeschrijving.

www.intres.nl
10 mei 2005


 

Karelse pleit voor dynamisch huurconcept

Scheidend Intres- directievoorzitter Jan Peter Karelse pleit in een interview voor de invoering van een omzetgerelateerd huurconcept. Vestiging op A-locaties is volgens Karelse altijd moeilijk geweest. Om nieuwe winkelcentra en A-locaties voor ondernemers bereikbaar te houden, is Intres dan ook voorstander van zo'n dynamisch concept. "Om een zo breed mogelijk assortiment te hebben en zo veel mogelijk klanten aan te spreken," zegt Karelse, "is samenwerking nodig tussen ondernemers en de beheerders van winkelcentra. Samen sta je sterker."

Intres probeert ondernemers een aantal taken uit handen te nemen. Logistiek, administratie en een deel van de inkoop en reclame kunnen aan Intres worden overgelaten, aldus de directievoorzitter die na elf jaar het bedrijf verlaat. Daarnaast merkt hij op dat bij veel winkelformules steeds meer zaken centraal worden geregeld. Dat hoeft volgens Karelse niet ten koste te gaan van het ondernemerschap. Franchisenemers zijn volgens hem net zo goed zelfstandig ondernemers. (Bron: Detailhandel Magazine)

www.intres.nl
11 augustus 2004

 

>> meer Intres op FashionUnited